เศรษฐกิจ

ในทางเศรษฐศาสตร์อุปทานหมายถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดเพื่อขายในราคาที่ระบุ ณ เวลาที่กำหนด ซัพพลายหมายถึงความเต็มใจของผู้ขายในการขายสินค้าตามจำนวนที่ระบุภายในราคาและเวลาที่ต่างกัน อุปทานมีการกำหนดเสมอเกี่ยวกับราคาและเวลา ตัวอย่างเช่นหากผู้ขายตกลงขายข้าวสาลี 500 กิโลกรัมจะไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นอุปทานของข้าวสาลีเนื่องจากปัจจัยด้านราคาและเวลาหายไป ในทำนองเดียวกันหากผู้ขายพร้อมที่จะขาย 500 กิโลกรัมในราคา Rs 30 ต่อกิโลกรัมจากนั้นอีกครั้งมันจะไม่ถือว่าเป็นอุปทานเนื่องจากองค์ประกอบเวลาหายไป ดังนั้นคำสั่ง "ผู้ขายยินดีที่จะขาย 500 กิโลกรัมในราคา Rs 30 ต่อกิโลกรัมในหนึ่งสัปดาห์” เหมาะสำห

จุดต่อไปนี้เน้นฟังก์ชั่นของเงินหกอันดับแรก ฟังก์ชั่น # 1 สื่อการแลกเปลี่ยน: ทางเลือกเดียวในการใช้เงินคือกลับไปที่ระบบแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นระบบการแลกเปลี่ยนระบบแลกเปลี่ยนจะไม่สามารถทำได้อย่างสูงในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นหากขนมปังที่จัดหาขนมปังสีเขียวให้กับคนขายของชำต้องจ่ายเป็นหัวหอมและแครอทเขาอาจไม่ชอบอาหารเหล่านี้หรือเขาอาจมีสต็อกเพียงพอ ดังนั้นคนทำขนมปังจึงต้องขายผลิตภัณฑ์อีกครั้งซึ่งต้องใช้เวลาและไม่สะดวกมาก โดยการแทนที่ยอดขายที่ซับซ้อนเหล่านี้ด้วยการใช้เงินเป็นไปได้ที่จะประหยัดปัญหาได้มาก หากคนทำขนมปังยอมรับการจ่ายเป็นเงินสิ่งนี้สามารถนำไปใช้ในวิธีใดก็ตามที่คนทำขนมปังต้องการ การ

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการออกแบบงาน การออกแบบงานเป็นกระบวนการของการจัดระเบียบงานเป็นงานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเฉพาะ การออกแบบงานเกี่ยวข้องกับความพยายามอย่างมีสติในการจัดระเบียบงานหน้าที่และความรับผิดชอบในหน่วยงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีความสนใจในการออกแบบและคุณสมบัติของงานแต่ละงานภายในองค์กร การออกแบบงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรวมงานเพื่อสร้างงานให้เสร็จสมบูรณ์ในที่ทำงานในขณะที่การออกแบบงานใหม่นั้นมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงงานที่มีอยู่เดิมเช่นการออกแบบการจัดการงานใหม่อาจช่วยเพิ่มแรงจูงใจได้ ทีมงานที่จัดการด้วยตนเอง “ การออกแบบงานเป็นกระบว

จุดต่อไปนี้เน้นฟังก์ชั่นหลักเจ็ดอย่างของ RBI ฟังก์ชั่นคือ: 1. การผูกขาดของการออกหมายเหตุ 2. ธนาคารของธนาคาร 3. ธนาคารเพื่อรัฐบาล 4. ผู้ควบคุมสินเชื่อ 5. การจัดการและควบคุมการแลกเปลี่ยน 6. ฟังก์ชั่นเบ็ดเตล็ด 7. ฟังก์ชั่นส่งเสริมการขายและการพัฒนา ฟังก์ชั่น # 1 การผูกขาดของการออกหมายเหตุ: เช่นเดียวกับธนาคารกลางอื่น RBI ทำหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจสกุลเงินข

การอภิปรายที่จะเกิดขึ้นจะอัปเดตคุณเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสินค้าสาธารณะและสินค้าส่วนตัว สินค้าสาธารณะที่บริสุทธิ์เป็นสินค้าหรือบริการที่ทุกคนสามารถบริโภคพร้อมกันและไม่มีใครสามารถแยกออกได้ สินค้าสาธารณะที่บริสุทธิ์คือสิ่งที่การบริโภคไม่ใช่การฟื้นฟูและเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รวมผู้บริโภค สินค้าสาธารณะที่บริสุทธิ์ก่อให้เกิดปัญหาผู้ขับขี่ฟรี สินค้าส่วนตัวที่บริสุทธิ์คือสิ่งที่การบริโภคนั้นเป็นคู่แข่งและเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถกีดกันได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถยกเว้นได้ แต่เป็นสินค้าคู่แข่งและสินค้าบางรายการไม่ได้เป็นคู่แข่ง แต่สามารถยกเว้นได้ คุณสมบัติแรกของสินค้าสาธารณะเรียกว่าไม่ใช่การแข่งขัน ข้

ความหมาย: “ สถิติ” ซึ่งมักใช้คำนั้นมาจากคำว่า 'สถานะ' ของละตินซึ่งแปลว่ากลุ่มตัวเลขหรือตัวเลข ข้อมูลเหล่านั้นแสดงถึงความสนใจของมนุษย์ของเรา เราพบสถิติในชีวิตประจำวันเช่นในหนังสือหรือเอกสารข้อมูลอื่น ๆ หรือโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ แม้ว่าในตอนแรกมันถูกใช้โดยกษัตริย์เท่านั้นสำหรับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรัฐและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับคนจำนวนของพวกเขารายได้ของรัฐ ฯลฯ เรื่องนี้เป็นที่รู้จักในฐานะศาสตร์แห่งรัฐเพราะมันถูกใช้โดยกษัตริย์เท่านั้น ดังนั้นมันจึงได้รับการพัฒนาในฐานะวิชา 'Kings' หรือ 'Science of Kings' หรือเราอาจเรียกมันว่า "คณิตศาสตร์ทางการเมือง" นี่เ

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับอุปสงค์: - 1. ความหมายของอุปสงค์ 2. กฎแห่งอุปสงค์ 3. ฟังก์ชันอุปสงค์ 4. การ เปลี่ยนแปลง ความหมายของอุปสงค์ : ในเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมมักจะสันนิษฐานว่าปัจจัยเดียวที่มีผลต่อปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ซื้อคือราคา แต่นักเศรษฐศาสตร์ในขณะที่เน้นถึงความสำคัญของราคาก็ตระหนักว่าโฮสต์ของปัจจัยกำหนดปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคเรียกร้องในช่วงเวลาที่กำหนด แต่เพื่อให้การวิเคราะห์เป็นเรื่องง่ายนักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญกับกองกำลังที่มีอิทธิพลสำคัญกว่าและไม่สนใจสิ่งที่มีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในบริบทนี้เราอาจสังเกตว่าความต้องการนั้นหมายถึงบางสิ่งที่มากกว่าความต้องกา

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับ: - 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี Markowitz 2. ข้อสันนิษฐานของทฤษฎี Markowitz 3. การกระจายการลงทุน 4. เกณฑ์การปกครอง 5. การวัดความเสี่ยง สารบัญ: ทฤษฎี Markowitz เบื้องต้น สมมติฐานของทฤษฎีมาร์โกวิตซ์ ความหลากหลายของทฤษฎี Markowitz เกณฑ์การปกครอง การวัดความเสี่ยง 1. ทฤษฎี Markowitz เบื้องต้น: Ha

องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเช่นการแข่งขันที่สูงความล้มเหลวของเทคโนโลยีความไม่สงบของแรงงานภาวะเงินเฟ้อภาวะถดถอยและการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของรัฐบาล ดังนั้นการตัดสินใจทางธุรกิจส่วนใหญ่ขององค์กรจึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเสี่ยงและความไม่แน่นอน องค์กรสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงโดยการกำหนดอุปสงค์หรือโอกาสในการขายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต การพยากรณ์ความต้องการเป็นกระบวนการที่เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรในอนาคตภายใต้ชุดของกองกำลังที่ควบคุมไม่ได้และการแข่งขัน คำจำกัดความยอดนิยมบางประการของการพยากรณ์ความต้องการมีดังนี้: จากข้อมูลของ E

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์เป็นทฤษฎีที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดและอัตราการตายและส่งผลต่ออัตราการเติบโตของประชากร พร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจแนวโน้มของอัตราการเกิดและอัตราการตายแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้อัตราการเติบโตของประชากรจึงแตกต่างกัน “ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรหมายถึงวัฏจักรประชากรที่เริ่มต้นด้วยอัตราการตายที่ลดลงดำเนินต่อไปด้วยขั้นตอนของการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วและสรุปด้วยการลดลงของอัตราการเกิด” - EG Dolan ตามทฤษฎีนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีผลทำให้เกิดการลดอัตราการตาย ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดและอัตราการตายมีการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศจะต้องผ่านขั้นตอน

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับหลักการของการเก็บภาษี แหล่งรายได้สำคัญที่สุดของรัฐบาลคือภาษี ภาษีคือการชำระเงินภาคบังคับที่ทำโดยบุคคลและ บริษัท ต่อรัฐบาลบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีเช่นรายได้ที่ได้รับทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของผลกำไรจากการลงทุนหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากหลายคนคัดค้านการจ่ายภาษีการเก็บภาษีจึงเกี่ยวข้องกับการบังคับ ผู้เสียภาษีจะต้องทำการชำระบางอย่างโดยไม่คำนึงถึงความปรารถนาหรือความปรารถนาของแต่ละบุคคลในเรื่องนั้น เนื่องจากการบังคับนี้การเก็บภาษีอาจมีผลกระทบที่สำคัญมากต่อพฤติกรรมของบุคคลและการทำงานของเศรษฐกิจซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกภาษีหากโคร

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้ประกอบการในการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหลักหมายถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นโดยที่รายได้ต่อหัวที่แท้จริงของประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการของอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจได้เว้นแต่ผู้ประกอบการจะใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเชิงนวัตกรรม บทบาทของผู้ประกอบการบางส่วนคือ: 1. การก่อตัวของทุน 2. การปรับปรุงรายได้ต่อหัว 3. การสร้างงาน 4. การพัฒนาภูมิภาคที่สมดุล 5. การปรั

นี่คือเอกสารคำศัพท์เกี่ยวกับ 'High Powered Money' ที่เขียนขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนและธนาคาร ภาคนิพนธ์ # 1 เงินขับเคลื่อนสูง: เงินขับเคลื่อนสูงหรือเงินทรงพลังหมายถึงสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาลและธนาคารกลางอินเดีย บางส่วนของสกุลเงินนี้จะถูกเก็บไว้พร้อมกับประชาชนในขณะที่ส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้เป็นเงินทุนในธนาคารสำรอง ดังนั้นเราจึงได้สมการดังนี้ H = C + R ที่ H = เงินขับเคลื่อนสูง C = สกุลเงินกับสาธารณะ (เงินกระดาษ + เหรียญ) R = รัฐบาลและเงินฝากธนาคารที่มี RBI ดังนั้นจำนวนเงินทั้งหมดที่ฝากไว้กับสาธารณะและเงินทุนของธนาคารจึงเรียกว่าเป็นเงินที่ทรงพลัง มันถูกสร้างขึ้นเป็นหลักโดยธนาคารก

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับ: - 1. ความหมายของตัวเลขดัชนี 2. คุณสมบัติของตัวเลขดัชนี 3. ขั้นตอนหรือปัญหาในการก่อสร้าง 4. การสร้างตัวเลขดัชนีราคา (สูตรและตัวอย่าง) 5. ความยากลำบากในการวัดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า เงิน 6. ประเภทของตัวเลขดัชนี 7. ความสำคัญ 8. ข้อ จำกัด ความหมายของตัวเลขดัชนี: มูลค่าของเงินไม่คงที่ตลอดเวลา มันเพิ่ม

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ และผลที่ตามมา กล่าวอีกนัยหนึ่งเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและผลกระทบของปัญหาระหว่างประเทศต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก ศึกษาประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการและปัจจัยอื่น ๆ ของการผลิตเช่นแรงงานและทุนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ในทางกลับกันการเงินระหว่างประเทศศึกษาการไหลของสินทรัพย์ทางการเงินหรือการลงทุนข้ามพรมแดน การค้าและการเงินระหว่างประเทศเป็นไปได้ในหลายประเทศเนื่องจากการเกิดขึ้น

คุณสมบัติหลักของการแข่งขันแบบผูกขาดคือ: 1. ผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก: มี บริษัท จำนวนมาก แต่ไม่ใหญ่เท่าการแข่งขันที่สมบูรณ์ นั่นหมายความว่าแต่ละ บริษัท สามารถควบคุมนโยบายราคาออกได้ในระดับหนึ่ง สันนิษฐานว่านโยบายราคาเอาท์พุทของ บริษัท ใด ๆ จะไม่ได้รับการตอบโต้จาก บริษัท อื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าแต่ละ บริษัท จะปฏิบัติตามนโยบายราคาอิสระ หาก บริษัท ลดราคา บริษัท จะได้รับยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลายรายเพื่อให้ บริษัท คู่ค้าที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้น บริษัท คู่แข่งเหล่านี้จะไม่มีเหตุผลที่จะตอบสนอง 2. เข้าและออกจาก บริษัท ฟรี: เช่นเดียวกับการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบภายใต้การแข่ง

ให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการจ้างงานของเคนส์ ทฤษฎี การจ้างงานของ เคนส์ : แนวคิดของอุปสงค์ที่มีประสิทธิภาพ : ตามนักคลาสสิกจะมีการจ้างงานเต็มรูปแบบในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมองค์กรเสรีเนื่องจากการดำเนินการตามกฎหมายของ Say และความยืดหยุ่นของราคาค่าจ้าง ทฤษฎีคลาสสิกนี้มาภายใต้การโจมตีอย่างรุนแรงในช่วงปีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วยน้ำมือของเจเอ็มเค เขาปฏิเสธความคิดของการจ้างงานเต็มและแทนที่จะแนะนำการจ้างงานเต็มรูปแบบเป็นกรณีพิเศษและไม่ใช่กรณีทั่วไป การจ้างงานเต็มรูปแบบเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวเป็นเรื่องบังเอิญโหราศาสตร์! เขาอ้างว่าทฤษฎีของเขาเป็น 'ทั่วไป' กล่าวคือสามารถนำมาใช้ได

ทฤษฎีบท Rybczynski (RT) กล่าวว่าหากการบริจาคทรัพยากรเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรนั้นอย่างหนาแน่นที่สุดจะเพิ่มผลผลิตในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นจะลดผลผลิตลง ความเข้มของปัจจัยสัมพันธ์วัดจากอัตราส่วนการใช้ปัจจัยในแต่ละอุตสาหกรรม ทฤษฎีบทนี้แสดงให้เห็นว่าการเติบโตที่ไม่สมดุลของปัจจัยด้านอุปทานมีแนวโน้มที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์คงที่เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมมาตรอย่างแข็งแกร่งในระดับเอาท์พุทของอุตสาหกรรมสองประเภทคือทุนเข้มข้นและใช้แรงงานเข้มข้น หากสมาชิกของปัจจัยและสินค้าโภคภัณฑ์มีการจับคู่อย่างเท่าเทียมกันและสินค้าสองอย่าง (เช่นอาหารและผ้า) ไม่ได้ผลิตร่วมกันความไม่สมดุลนี้ส่งผลต่อการเติบโตในปัจจัย

ธนาคารกลางเป็นแหล่งที่มาหลักของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจผ่านการหมุนเวียนของสกุลเงิน ช่วยให้มั่นใจว่ามีสกุลเงินสำหรับตอบสนองความต้องการในการทำธุรกรรมของเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่นการผลิตการจัดจำหน่ายและการบริโภค อย่างไรก็ตามเพื่อจุดประสงค์นี้ธนาคารกลางจำเป็นต้องพึ่งพาทุนสำรองของธนาคารพาณิชย์ เงินสำรองของธนาคารพาณิชย์เหล่านี้เป็นแหล่งเงินสำรองรองในระบบเศรษฐกิจ หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของธนาคารพาณิชย์คือการสร้างเครดิต ดังนั้นเงินที่ธนาคารพาณิชย์จัดทำจึงเรียกว่าเครดิตเงิน ธนาคารพาณิชย์สร้างสินเชื่อโดยการปล่อยสินเชื่อและการซื้อหลักทรัพย์ พวกเขาให้ยืมเงินกับบุคคลและธุรกิจจากเ

แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์บางประการมีดังนี้: แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ # 1 ค่า: ตามปกติแล้วแนวคิดเรื่องมูลค่านั้นเกี่ยวข้องกับแนวคิดของยูทิลิตี้ ยูทิลิตี้เป็นสิ่งที่ต้องการคุณภาพที่พอใจเมื่อเราใช้งานหรือใช้งาน ยูทิลิตี้จึงเป็นมูลค่าในการใช้งานของสินค้า ตัวอย่างเช่นน้ำช่วยดับกระหายของเรา เมื่อเราใช้น้ำเพื่อดับความกระหายของเรามันเป็นค่าใช้น้ำ ในทางเศรษฐศาสตร์คุณค่าหมายถึงอำนาจที่สินค้าและบริการต้องแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอื่น ๆ เช่นมูลค่าในการแลกเปลี่ยน หากสามารถเปลี่ยนปากกาหนึ่งด้ามเป็นสองดินสอได้ค่าของปากกาหนึ่งอันจะเท่ากับสองดินสอ เพื่อให้สินค้ามีมูลค่าจะต้องมีคุณสมบัติสามประการต่อไปนี้ 1. ยูทิลิ

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับเส้นโค้ง Engel สำหรับบุคคลและกลุ่มผู้บริโภค เส้นโค้งเอ็งเก็ลได้รับการตั้งชื่อตามนักสถิติชาวเยอรมันชื่อเอิร์นส์เอ็งเก็ล (ค.ศ. 1821-96) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการสินค้าที่ดีกับรายได้ของผู้ซื้อในอดีต เส้นโค้งของ Engel ของผู้บริโภคแต่ละคนสามารถรับได้จาก ICC ของเขา เช่นเดียวกับทุกจุดบน ICC สำหรับผู้บริโภครายบุคคลเช่นเส้นโค้งที่กำหนดในรูปที่ 6.17 คือการรวมกันของสามรายการ - รายได้เงินของเขา (M) ความ

บทบาทสำคัญของการเกษตรในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีดังนี้: ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มันมีส่วนสำคัญต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วและบทบาทของมันในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาน้อยมีความสำคัญอย่างยิ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่งว่ารายได้ที่แท้จริงต่อหัวต่ำเน้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรมหลักอื่น ๆ “ การเพิ่มขึ้นของการผลิตทางการเกษตรและการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของชุมชนในชนบท, รวมถึงอุตสาหกรรมและการกลายเป็นเมือง, นำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการผลิตภาคอุตสาหกรรม” - ดร. ไบรห์ซิงห์ ประวัติความเป็นมาของอังกฤษเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าการปฏิวัติการเกษตรก่อนการปฏิว

อัตราเงินเฟ้อถือเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนสำหรับเศรษฐกิจ หากอัตราเงินเฟ้อไปเกินอัตราปานกลางก็สามารถสร้างสถานการณ์ที่ร้ายแรงสำหรับเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงควรอยู่ภายใต้การควบคุม การควบคุมภาวะเงินเฟ้อนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยใช้เครื่องมือวัดหรือตราสารเฉพาะ เป้าหมายหลักของทุกมาตรการคือการลดการไหลเข้าของเงินสดในระบบเศรษฐกิจหรือลดสภาพคล่องในตลาด มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมเงินเฟ้อแสดงในรูปที่ 5: มาตรการต่าง ๆ (ดังแสดงในรูปที่ 5) ที่ใช้สำหรับควบคุมเงินเฟ้ออธิบายไว้ด้านล่าง 1. มาตรการทางการเงิน : รัฐบาลของประเทศใช้มาตรการหลายอย่างและกำหนดนโยบายเพื่อควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินเป็นมาตรการที่รัฐบาลใช้บ่อย

นี่คือรายการของเจ็ดประเภทหลักของการว่างงานที่พบในโลกปัจจุบัน ประเภท # 1 แรงเสียดทาน: การว่างงานดังกล่าวมีอยู่ในเกือบทุกเศรษฐกิจตลอดเวลา การว่างงานประเภทนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานปกติของเศรษฐกิจ ดังที่จอห์นแบร์ดชอว์วางไว้อย่างถูกต้อง “ มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาซึ่งผู้คนจะเปลี่ยนงานเป็นครั้งคราวและอาจจะตกงานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ขณะที่รองานต่อไป” อันที่จริงการว่างงานบางส่วนเกิดจากแรงเสียดทานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการจ้างงานของแรงงานประเภทต่างๆ ดังนั้นทักษะของคนงานบางคนอาจล้าสมัยจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิต นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับ: - 1. ความหมายของนโยบายการเงิน 2. วัตถุประสงค์ของนโยบายการเงิน 3. เป้าหมายขั้นกลางและกลางขั้นสูงสุด 4. ขอบเขตที่ จำกัด 5. บทบาทในประเทศกำลังพัฒนา 6. บทบาทในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วขึ้น 7. เป้าหมาย ความหมายของนโยบายการเงิน: นโยบายการเงินเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินและเครดิต มันหมายถึงมาตรการนโยบายที่ดำ

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ มันเป็นความจริงสากลที่ผู้ประกอบการเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงและทำงานภายใต้ความไม่แน่นอน แต่นักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้พยายามสร้างทฤษฎีระบบการประกอบการที่เป็นระบบ ตามที่ William J. Baumol ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ล้มเหลวในการให้การวิเคราะห์ที่น่าพอใจทั้งในบทบาทของผู้ประกอบการหรืออุปทาน อย่างไรก็ตามสมมติฐานทางทฤษฎีที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการมุ่งเน้นไปที่สามด้านที่สำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งสามด้านนี้เป็นลักษณะของโอกาสธรรมชาติของผู้ประกอบการและลักษณะของกรอบการตัดสินใจที่ผู้ประกอบการทำหน้าที่ ทั้งสามด้านก่อให้เกิดสองทฤษ

การแข่งขันที่สมบูรณ์หมายถึงสถานการณ์ตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากทำการซื้อขายในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน ยิ่งกว่านั้นภายใต้การแข่งขันที่สมบูรณ์แบบไม่มีอุปสรรคทางกฎหมายสังคมหรือเทคโนโลยีในการเข้าหรือออกขององค์กร ในการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบผู้ขายและผู้ซื้อมีความตระหนักอย่างเต็มที่เกี่ยวกับราคาตลาดปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงไม่มีใครขายหรือซื้อในอัตราที่สูงกว่า เป็นผลให้ราคาเดียวกันในตลาดภายใต้การแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้การแข่งขันที่สมบูรณ์แบบผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถมีอิทธิพลต่อราคาตลาดโดยการเพิ่มหรือลดการซื้อหรือการส่งออกตามลำดับ ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ในการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบถูกกำหนดโ

ความคล่องตัวของผู้ชายและวัสดุทางอากาศเรียกว่าการขนส่งทางอากาศ เป็นวิธีการขนส่งที่เร็วที่สุด มันมีประโยชน์มากสำหรับระยะทางไกลและประหยัดเวลา รัฐสภาผ่านพระราชบัญญัติการขนส่งทางอากาศในปีพ. ศ. 2496 ภายใต้การที่สายการบินอินเดียนคอร์ปอเรชั่นให้บริการภายในประเทศและแอร์อินเดียให้บริการภายนอก Vayudoot และ Pawan Hans เป็นสายการบินสองสายที่เพิ่มการบินพลเรือนเมื่อเร็ว ๆ นี้ Vayudoot ทำงานในสถานีระยะไกลซึ่งไม่ครอบคลุมโดยสายการบินอินเดียน Pawan Hans ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ในสถานที่ห่างไกล ในปี 1972 การท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอินเดีย (IAAI) ก่อตั้งขึ้นและใ

ให้เราทำการศึกษาเชิงลึกของแรงงานในสาขาเศรษฐศาสตร์: - 1. ความหมายของแรงงาน 2. คำจำกัดความของแรงงาน 3. ชนิด 4. ความสำคัญ ความหมายของแรงงาน : ในความหมายอย่างง่าย ๆ โดย 'แรงงาน' เราหมายถึงงานที่ทำโดยใช้แรงงานหนักส่วนใหญ่เป็นงานที่ทำโดยคนงานที่ไม่มีทักษะ แต่ในทางเศรษฐศาสตร์คำว่าแรงงานหมายถึงแรงงานด้วยตนเอง มันรวมถึงการทำงานของจิตด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งเราสามารถพูดได้ว่าแรงงานรวมถึงงานทางร่างกายและจิตใจที่ได้รับรางวัลทางการเงิน ด้วยวิธีนี้คนงานที่ทำงานในโรงงานการบริการของแพทย์ผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และครูล้วนรวมอยู่ในแรงงาน งานทางร่างกายหรือจิตใจใด ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อหารายได้ แต่เพียงเพื่อ

ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางน้ำมีดังนี้ ข้อดี: 1. ค่าบำรุงรักษาน้อยลง: ค่าบำรุงรักษาในการขนส่งทางรถไฟและทางถนนค่อนข้างสูง แต่ค่าบำรุงรักษาการขนส่งทางน้ำค่อนข้างน้อย 2. ราคาถูก: ช่องทางการขนส่งค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟและทางถนน 3. มีประโยชน์สำหรับสินค้าขนาดใหญ่: สินค้าหนักและขนาดใหญ่สามารถขนส่งได้อย่างง่ายดายด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยผ่านการขนส่งทางน้ำ 4. มีประโยชน์ในช่วงภัยธรรมชาติ: ในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมและฝนตกเมื่อการขนส่งทางรถไฟและทางถนนหยุดชะ

การขาดดุลทางการเงิน: ความหมายผลกระทบและข้อดี! ความหมายของการขาดดุลทางการเงิน: เงินทุนที่ขาดดุลในประเทศขั้นสูงใช้เพื่อหมายถึงการใช้จ่ายเกินรายได้มากกว่าช่องว่างที่ครอบคลุมโดยการกู้ยืมเงินจากประชาชนโดยการขายพันธบัตรและการสร้างเงินใหม่ ในประเทศอินเดียและในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ การตีความการขาดดุลทางการเงินจะถูกตีความอย่าง จำกัด คณะกรรมการการวางแผนแห่งชาติของอินเดียได้กำหนดการเงินขาดดุลในลักษณะดังต่อไปนี้ คำว่า 'การขาดดุลทางการเงิน' ใช้เพื่อแสดงถึงการเพิ่มรายจ่ายประจำชาติโดยตรงผ่านการขาดดุลงบประมาณไม่ว่าการขาดดุลนั้นจะเกิดจากรายรับหรือจากบัญชีทุน สาระสำคัญของนโยบายดังกล่าวอยู่ที่การใช้จ่ายภ

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับวัฏจักรการค้า: - 1. ความหมายของวัฏจักรการค้า 2. คุณลักษณะของวัฏจักรการค้า 3. เฟส 4. ทฤษฎี ความหมายของวงจรการค้า: วงจรการค้าหมายถึงความผันผวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในการจ้างงานผลผลิตและรายได้ราคากำไร ฯลฯ มันถูกกำหนดโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากข้อมูลของมิทเชล“ ว

จุดต่อไปนี้เน้นวิธีการสี่อันดับแรกที่ใช้สำหรับการวัดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ วิธีการคือ: - 1. วิธีการร้อยละ 2. วิธี การจุด 3. วิธี การอาร์ค 4. วิธีการใช้จ่ายทั้งหมด 1. วิธีการร้อยละ: ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ตามราคาวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ (E p ) สัมประสิทธิ์นี้ (E p ) วัดการเปลี่ยนแปลงร้อยละของปริมาณสินค้าท

ให้เราทำการศึกษาตลาดสินค้าเชิงลึก: - 1. ความหมายของตลาด 2. คำจำกัดความของตลาด 3. คุณสมบัติ ความหมายของตลาด : ในสำนวนทั่วไปโดยตลาดหมายถึงสถานที่ที่สินค้าจะซื้อและขายในราคาขายปลีกหรือขายส่ง ดังนั้นตลาดจึงถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่ประกอบด้วยร้านค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กแผงขายของและแผงลอยขายของแบบต่างๆ ในทางเศรษฐศาสตร์คำว่า "ตลาด" ไม่ได้หมายถึงสถานที่เฉพาะเช่นนั้น แต่หมายถึงตลาดสำหรับสินค้าหรือสินค้า มันหมายถึงข้อตกลงที่ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาใกล้ชิดกันโดยตรงหรือโดยอ้อมในการขายและซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังตามมาด้วยว่าสำหรับการมีอยู่ของตลาดผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบกันเป็นการส่วนตัวในสถานที่เฉพ

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับฐานของการแบ่งส่วนตลาด การแบ่งส่วนตลาดขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งหมดไม่เหมือนกันและ บริษัท ควรตอบสนองความต้องการของพวกเขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่ดินกลยุทธ์ทางการตลาดอื่น ๆ หรืออื่น ๆ ควรมุ่งเน้นเพียงส่วนเดียวและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม M arketers สร้างพื้นฐานในการแบ่งส่วนตลาด มีหลายพื้นฐานสำหรับการแบ่งส่วนตลาดที่นักการตลาดอาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือการรวมกันของมากกว่าหนึ่งพื้นฐานในการแบ่งส่วนตลาด ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับฐานของการแบ่งส่วนตลาด เรียนรู้เกี่ยวกับ: - 1. การแบ่งกลุ่มตามกลุ่มประชากร 2. การแบ่งกลุ่มตามภูมิศาสตร์ 3. การแบ่งกลุ่มตามภูม

ทุกสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) วิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงระยะเวลานั้นมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจปรัชญาฟังก์ชั่นและการปฏิบัติของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ตามมาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวินัยการจัดการได้ทำตามรูปแบบของการพัฒนาของการจัดการเพราะความสัมพันธ์ของปัญหาของทั้งสองสาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังคงมีการพัฒนาเพื่อรวมกันเป็นพฤติกรรมองค์กรการจัดการบุคลากรความสัมพันธ์

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับวิธีการฝึกอบรมงาน จำนวนวิธีการฝึกอบรมและเทคนิคได้รับการพัฒนากว่าปีเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบางอย่าง การฝึกอบรมในที่ทำงานหมายถึงวิธีการที่ใช้ในสถานที่ทำงานในขณะที่พนักงานทำงานจริง มันหมายถึง 'การเรียนรู้ขณะทำ' ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงและได้รับประสบการณ์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับงานและความท้าทายในระหว่างวันทำงานปกติ ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการฝึกอบรมงานคือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงานโดยนำมาใช้ในการทำงานในวันนี้ วิธีการปฏิบัติงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเสียเวลาในการทำงานนี่เป็นวิธีการทั่วไปในการฝึกอ

Cross Elasticity of Demand: คำจำกัดความชนิดและการวัด Cross Elasticity of Demand! มันคืออัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนของปริมาณความต้องการของ Y ต่อการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนที่กำหนดในราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง X มันเป็นตัวชี้วัดของการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ในปริมาณที่ต้องการของสินค้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของทดแทน / ส่วนประกอบ มันสามารถแสดงเป็น: ความยืดหยุ่นในการไขว้อาจไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นศูนย์ถ้าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในราคาของ X ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปริมาณความต้องการของ Y มันเป็นกรณีของสินค้าที่มีการทดแทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับกันและกัน ความยืดหยุ่นข้ามเป็นศูนย์หากการเป

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับขอบเขตและลักษณะของเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์แตกต่างกันในมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่กว้างขวางและครอบคลุมไม่เพียง แต่เนื้อหาสาระเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายเช่นลักษณะทางวิทยาศาสตร์ความสามารถในการผ่านการตัดสินคุณค่าและเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ ด้วยการทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ของมนุษย์ร็อบบินส์ได้ขยายขอบเขตของหัวเรื่องโดยไม่จำเป็น ดังนั้นตามมุมมองของร็อบบินส์เศรษฐศาสตร์จะศึกษาปัญหาที่พบโดยโรบินสันครูโซที่อาศัยอยู่ในเกาะโดดเดี่ยวที่ไม่มีการติดต่อกับส่วนที่เหลือของโลก เขาต้องเผชิญกับปัญหาก

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชั่นความต้องการและเส้นโค้งความต้องการที่ดี เส้นอุปสงค์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณที่ต้องการของดี ประเด็นหลักของความสัมพันธ์นี้คือ“ สิ่งอื่น ๆ ” ยังคงเหมือนเดิมหากราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างดีปริมาณความต้องการจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามลำดับ ความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากฎแห่งอุปสงค์ สิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับฟังก์ชั่นอุปสงค์ในทางกลับกันคือความต้องการสินค้าที่ดีนอกเหนือจากราคาของตัวเองขึ้นอยู่กับ "สิ่งอื่น ๆ " เช่นกันเช่นรายได้ของผู้ซื้อราคาสินค้าทดแทนและสินค้าเสริม รสนิยมและนิสัยของผู้ซื้อจำนวนผู้ซื้อ ฯลฯ อิทธิพลของ "สิ่งอื่น ๆ "