ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางน้ำ

ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางน้ำมีดังนี้

ข้อดี:

1. ค่าบำรุงรักษาน้อยลง:

ค่าบำรุงรักษาในการขนส่งทางรถไฟและทางถนนค่อนข้างสูง แต่ค่าบำรุงรักษาการขนส่งทางน้ำค่อนข้างน้อย

2. ราคาถูก:

ช่องทางการขนส่งค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟและทางถนน

3. มีประโยชน์สำหรับสินค้าขนาดใหญ่:

สินค้าหนักและขนาดใหญ่สามารถขนส่งได้อย่างง่ายดายด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยผ่านการขนส่งทางน้ำ

4. มีประโยชน์ในช่วงภัยธรรมชาติ:

ในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมและฝนตกเมื่อการขนส่งทางรถไฟและทางถนนหยุดชะงักการปฏิบัติการบรรเทาทุกข์สามารถดำเนินการผ่านการขนส่งทางน้ำ

5. มีประโยชน์ในการป้องกัน:

การพัฒนาของการขนส่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันประเทศด้วย มันก็เรียกว่าแนวป้องกันที่สอง

6. สำคัญสำหรับการค้าต่างประเทศ:

การขนส่งทางน้ำมีบทบาทสำคัญในการค้าต่างประเทศ การค้าต่างประเทศของอินเดียส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการขนส่งทางน้ำ

ข้อเสียของการขนส่งทางน้ำ :

ข้อเสียของการขนส่งทางน้ำต่อไปนี้:

1. ความเร็วช้า:

มันเป็นวิธีการขนส่งที่ช้า ความล้มเหลวของมรสุมส่งผลให้ตกอยู่ในระดับน้ำของแม่น้ำทำให้การนำทางเป็นเรื่องยาก

2. ความเสี่ยงเพิ่มเติม:

การขนส่งทางน้ำมีความเสี่ยงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นเนื่องจากมีอันตรายจากการจมเรือหรือเรือ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ