เงิน: หมายเหตุที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงิน - พูดถึง!

เงิน: หมายเหตุที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงิน!

จำเป็นต้องอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้านำไปสู่วิวัฒนาการของเงิน

โดยสรุปวิวัฒนาการของเงินส่วนใหญ่มาจากเงินสินค้าโภคภัณฑ์เงินโลหะเงินกระดาษและเงินธนาคาร

เงินเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของยุคปัจจุบัน มันได้ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มนุษย์ผ่านเวทีเมื่อไม่มีการใช้เงินและแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรงกัน การแลกเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวเรียกว่าแลกเปลี่ยนบาร์เทอร์

ความไม่สะดวกและข้อเสียของการแลกเปลี่ยนสินค้านำไปสู่การใช้สื่อการแลกเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากเราศึกษาประวัติของเงินเราจะพบว่าสินค้าทุกประเภทเช่นเปลือกหอยไข่มุกอัญมณีชายาสูบวัวหนังผ้าผ้าเกลือไวน์ ฯลฯ ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (เช่นเงิน )

เรียกว่า Commodity Money ความไม่เพียงพอของเงินสินค้านำไปสู่การวิวัฒนาการของเงินโลหะ (ทองและเงิน) ปัญหาของความสม่ำเสมอของน้ำหนักและความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่านำไปสู่การเหรียญส่วนตัวและสาธารณะ

กระบวนการนี้ถูกยึดครองโดยรัฐในที่สุดในฐานะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของมันและในที่สุดสินค้าเงินก็นำไปสู่เงินกระดาษ ปัจจุบันการใช้เงินกระดาษเกือบจะกลายเป็นสากลพร้อมกับเหรียญที่ทำจากทองแดงทองแดงหรือนิกเกิล ฯลฯ

กระบวนการวิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นยังคงดำเนินต่อไป เมื่อปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นแม้แต่เงินกระดาษก็เริ่มไม่สะดวกเพราะใช้เวลาในการนับจำนวนและพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัย

สิ่งนี้นำไปสู่การแนะนำของเงินธนาคาร (หรือเงินเครดิต) ในรูปแบบของเช็ค, ร่าง, ตั๋วแลกเงิน, บัตรเครดิต, ฯลฯ วันนี้เงินพลาสติกในรูปแบบของบัตรเดบิตกำลังเป็นที่นิยม ดังนั้นเงินธนาคารจึงกลายเป็นรูปแบบของเงินที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันเพราะไม่เพียง แต่เป็นรูปแบบของเงินที่สะดวกมากสำหรับการจ่ายเงินจำนวนมาก แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงและความทนทาน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ