อาเซียน: สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) หลังจากอ่านบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ: 1. หัวเรื่อง - เรื่องของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 2. อินเดียและอาเซียน - ความเป็นหุ้นส่วน 3. การประชุมสุดยอดผู้นำอินเดีย - อาเซียนครั้งที่ 20 ประจำปี 2555

เรื่องของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน):

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นองค์กรทางการเมืองและเศรษฐกิจของสิบประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยห้าประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทย

ตั้งแต่นั้นมามีการขยายความเป็นสมาชิกให้ครอบคลุมถึงบรูไนพม่า (พม่า) กัมพูชาลาวและเวียดนาม เป้าหมายหลักของอาเซียน ได้แก่ - การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมการพัฒนาทางวัฒนธรรมระหว่างสมาชิกการคุ้มครองสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและโอกาสสำหรับประเทศสมาชิกในการหารือเกี่ยวกับความแตกต่างอย่างสันติเพื่อการตั้งถิ่นฐาน

อาเซียนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.46 ล้านกม. ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.0 ของพื้นที่ทั้งหมดของโลก มันให้ที่พักพิงแก่ผู้คนประมาณ 600 ล้านคนซึ่งคิดเป็นประมาณ 8.8 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดของโลก พื้นที่ทะเลในอาเซียนทั้งหมดมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ของมันประมาณสามเท่า

ในปีพ. ศ. 2553 ตัวเลขจีดีพีรวมของอาเซียนเติบโตขึ้นเป็น 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หากอาเซียนถือเป็นกิจการเดียวก็จะจัดเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับเก้าของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมนีบราซิลสหราชอาณาจักรและอิตาลี

วิถีแห่งอาเซียน :

เพื่อที่จะดำเนินการตามนโยบายที่เป็นอิสระโดยมุ่งเน้นที่การละเว้นจากการแทรกแซงในกิจการภายในประเทศอย่างต่อเนื่องจึงมีการดำเนินการเพื่อรวมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกันภายใต้สิ่งที่เรียกว่า 'วิถีอาเซียน'

การย้ายครั้งนี้มีพื้นฐานมาจากอุดมคติของการไม่แทรกแซง, ความเป็นกันเอง, ความเป็นสถาบันขั้นต่ำ, การปรึกษาหารือและฉันทามติ, การไม่ใช้กำลังและการไม่เผชิญหน้า สมาชิกอาเซียนได้อนุมัติคำที่นิยม 'วิถีอาเซียน' เพื่ออธิบายวิธีการระดับภูมิภาคของพหุภาคี

ดังนั้นจึงได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนำหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้:

(i) การเคารพซึ่งกันและกันต่อความเป็นอิสระอธิปไตยความเสมอภาคบูรณภาพแห่งดินแดนและอัตลักษณ์ระดับชาติของทุกประเทศ

(ii) สิทธิของทุกรัฐในการเป็นผู้นำของชาติโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก

(iii) การไม่แทรกแซงในเรื่องภายใน

(iv) การตั้งถิ่นฐานของความแตกต่างหรือข้อพิพาทในลักษณะที่สงบสุข

(v) การยกเลิกการคุกคามหรือการใช้กำลัง

(vi) การบรรลุความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น 'วิถีอาเซียน' จึงมีส่วนช่วยสร้างความยืนยาวในองค์กรให้ยืนยาวโดยส่งเสริมเอกลักษณ์ของภูมิภาคและเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความเชื่อมั่นและความร่วมมือซึ่งกันและกัน ข้อตกลงของอาเซียนนั้นมีการเจรจากันอย่างใกล้ชิดและเป็นกระบวนการระหว่างบุคคล

กระบวนการปรึกษาหารือและฉันทามติดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างแนวทางประชาธิปไตยในการตัดสินใจ ผู้นำเหล่านี้ระวังความพยายามใด ๆ ที่จะทำให้ความพยายามในการทำให้ประเทศชาติของตนเสียหายหรือมีความร่วมมือในระดับภูมิภาค

นักวิจารณ์ให้เหตุผลว่าวิธีของอาเซียนนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการกลายเป็นกลไกทางการทูตที่แท้จริง อันเป็นผลมาจากวิธีการตามฉันทามติสมาชิกทุกคนมีการยับยั้งและปัญหาที่ถกเถียงกันจะต้องยังคงไม่ได้รับการแก้ไขจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลง

ยิ่งไปกว่านั้นมันมักอ้างว่าประเทศสมาชิกมีการสนับสนุนโดยตรงและโดยอ้อมว่าอาเซียนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเปิดโอกาสให้วาทกรรมเรื่องภายในของประเทศสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ

อินเดียและอาเซียน - หุ้นส่วน :

ความร่วมมือระหว่างอินเดียและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประกอบด้วยบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวพม่าพม่ามาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามได้รับการพัฒนาอย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

ในปี 1992 อินเดียกลายเป็นหุ้นส่วนการเจรจารายสาขาของอาเซียน ความสนใจร่วมกันทำให้อาเซียนเชิญอินเดียให้เป็นคู่เจรจาอย่างเต็มรูปแบบในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ห้าที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯในปี 2538 นอกจากนี้อินเดียยังเป็นสมาชิกของ ASEAN Regional Forum (ARF) ในปี 2539 ตั้งแต่ปี 2545 อินเดียและอาเซียน การขึ้นรูประดับต่อปีตั้งแต่ปี 2545

อินเดียจึงลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA กับสมาชิกอาเซียนในประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2552 ภายใต้อาเซียน - อินเดีย FTA ประเทศสมาชิกของอาเซียนและอินเดียจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้ามากกว่าร้อยละ 80 ของสินค้าที่ซื้อขายระหว่างปี 2556 ถึง 2559 ตามที่กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมรายงาน

ในเดือนมกราคม 2010, สิงคโปร์, มาเลเซียและไทยยอมรับ FTA เกี่ยวกับสินค้า อีกเจ็ดประเทศในอาเซียนได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้อินเดียและอาเซียนกำลังเจรจาข้อตกลงการค้าบริการและการลงทุน การเจรจาการค้าบริการเกิดขึ้นตามคำขอ - ข้อเสนอซึ่งทั้งสองฝ่ายทำการร้องขอสำหรับการเปิดที่พวกเขาแสวงหาและข้อเสนอนั้นทำโดยประเทศที่ได้รับตามคำขอ

ในขณะเดียวกันอินเดียได้ร้องขอในหลาย ๆ ด้านรวมถึงการสอนการพยาบาลสถาปัตยกรรมการบัญชีและการรักษาด้วยยาเนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมากในพื้นที่ที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจจากโอกาสในภูมิภาคอาเซียนอินเดีย นอกจากนี้ยังมีการขยายเครือข่ายโทรคมนาคมไอทีการท่องเที่ยวและการธนาคารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

การลอยตัวในการค้าและการลงทุน :

ในช่วงเวลานั้นความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับอาเซียนได้รับการยอมรับอย่างมั่นคง ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างอินเดียและอาเซียนสะท้อนให้เห็นในการลอยตัวอย่างต่อเนื่องของตัวเลขการค้า การค้าของอินเดียกับประเทศในอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก 30.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2549-2550 เป็น 39.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2550-2551 และเพิ่มขึ้น 57.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2551-2552

ในปี 2553-2554 การส่งออกของอินเดียไปยังอาเซียนมีมูลค่ารวม 27.27 พันล้านดอลลาร์ อินเดียนำเข้าสินค้าอีกครั้งมูลค่า 30.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2553-2554 จากอาเซียน

ในปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นในการค้าทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างสิงคโปร์และอินเดีย สิงคโปร์ยังคงเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายเดียว) อินเดียในกลุ่มประเทศอาเซียนและยังเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของทุกประเทศเกี่ยวกับการไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไปยังอินเดีย

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) สะสมจากสิงคโปร์ในช่วงเดือนเมษายน 2543 ถึงมีนาคม 2553 อยู่ที่ 10.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามข้อมูลจากกรมนโยบายอุตสาหกรรมและการส่งเสริม (DIPP) การค้าทวิภาคีโดยรวมระหว่างปี 2551-2552 อยู่ที่ 16.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 3.86% จากมูลค่า 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2550-2551

ระหว่างปี 2551-2552 อินเดียส่งออกสินค้าไปยังสิงคโปร์มูลค่า 8.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเชื้อเพลิงแร่และน้ำมันเรือเรือและโครงสร้างลอยตัวและไข่มุกธรรมชาติอัญมณีและเครื่องประดับ

เมื่อเร็ว ๆ นี้อินเดียได้ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ในการให้บริการและการลงทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศซึ่งได้ปูทางสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เชี่ยวชาญฟรีและเปิดโอกาสการลงทุนในประเทศที่ตกลงร่วมกัน

ตั้งแต่อินเดียได้ดำเนินการตามข้อตกลงการค้าต่างประเทศในสินค้าและสินค้ากับอาเซียนในปี 2011 เขตการค้าเสรีกับพวกเขาได้กลายเป็นเต็มเปี่ยม ดังนั้นจึงมีความยินดีที่จะทราบว่าข้อตกลงการค้าบริการมีคุณสมบัติทั้งหมดของข้อตกลงที่ทันสมัยและครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อตกลงทวิภาคีที่อินเดียได้ลงนามแล้ว

อาเซียนตั้งข้อสังเกตว่าการค้าสองทางระหว่างอาเซียนกับอินเดียเติบโตขึ้น 5.3% ในปีที่ผ่านมาและเรียกร้องให้มีการส่งเสริมและส่งเสริมการติดต่อทางธุรกิจกับธุรกิจเพื่อให้ได้ปริมาณการค้าและการลงทุนที่มากขึ้น

การค้าทวิภาคีระหว่างอินเดียและอาเซียนเพิ่มขึ้น 4.6 ร้อยละจาก 68.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2554 เป็น 71.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555 การส่งออกของอาเซียนมีมูลค่า 43.84 พันล้านเหรียญสหรัฐและการนำเข้าจากอินเดียจำนวน 27.72 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555 เป้าหมายได้กำหนดไว้สำหรับการค้าอาเซียนของอินเดีย 100 พันล้านภายในปี 2558

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอินเดียได้เน้นถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางทะเลกับพม่าไทยกัมพูชาและเวียดนามและเรียกร้องให้มีการใช้นโยบายแบบเปิดโล่งบนพื้นฐานที่ดีเพื่อเพิ่มการค้ากับอาเซียน

20 ประเทศอินเดีย - การประชุมสุดยอดที่ระลึกอาเซียน, 2012:

เนื่องในโอกาสประวัติศาสตร์ในปีที่ 20 ของความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดียกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลอินเดียและสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (CII) จัดงานชุมนุมรถยนต์อาเซียน - อินเดีย 2555 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายนถึง 20 ธันวาคมใน ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐสมาชิกอาเซียนและเลขานุการอาเซียน

การชุมนุมเริ่มต้นที่ Yogyakarta ในอินโดนีเซียและเดินทางไปเก้าประเทศและเข้าสู่อินเดียจนถึงเดือนมีนาคมที่จุดชายแดนในมณีปุระและหลังจากไปถึง Guwahati การชุมนุมในที่สุดก็ถึงจุดสูงสุดที่นิวเดลี การชุมนุมรถยนต์อาเซียน - อินเดียในปี 2555 ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน - อินเดีย

สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จระหว่างอินเดียกับประเทศในกลุ่มอาเซียนสร้างความตระหนักของสาธารณชนต่อความสัมพันธ์อินเดีย - อาเซียนส่งเสริมการเชื่อมต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางถนนและมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผู้คน

กิจกรรมเครื่องหมายธุรกิจส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อตะวันออกเฉียงเหนือ, ไอทีและ ITeS, การขุด, การเกษตร, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การค้าชายแดนการลงทุนและการเงินโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา ฯลฯ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ