เส้นทางการขยาย: ด้วยไดอะแกรม | ภาษาฮินดี การตัดสินใจผลิต เศรษฐศาสตร์

อ่านบทความนี้ในภาษาฮินดีเพื่อเรียนรู้วิธีการหาเส้นทางการขยายที่ได้มาบนเส้นโค้ง iso-product ด้วยความช่วยเหลือของไดอะแกรม

विस्तारपथउत्पादककेविभिन्नउत्पादनस्तर्ोादुओीदुओादुओा दूसरेशब्दोंमें, उत्पादकसाधनोंकीस्थिरकीमतोंकीदशामेंउत्पादन-स्तरमेंवृद्धिकरनेपरसाधनसंयोगोंकोकिसप्रकारसमायोजितकरताहै, इसकाअध्ययनविस्तारपथकीसहायतासेकियाजासकताहै

3ित्र 3 ปีที่ผ่านมา Rित्रमें R 1 S 1, R 2 S 2, R 3 S 3 तथा R 4 S 4 चारसमानान्नरसाधनकीमतरेखाएँदीगयी हैं। คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นด้วย X X

न्यूनतमलागतसंयोग E 1, E 2, E 3 Øथा E 4 क्रमशः 100, 200, 300 ถึง 400 ถึง 400 รูเบิลต่อวัน यदिविभिन्नउत्पादनस्तरोंकेउत्पादनकीन्यूनतम लागतकोबतानेवालेसंयोगबिन्दुओंक्रमशः E 1, E 2, 3 E तथा E 4 कोमिलातीहुईरेखाखींचीजायेतोइस रेखाकोहीविस्तारपथ (เส้นทางการขยายตัว) कहतेहैं

Scaleसविस्तारपथकोपैमानारेखा (สเกลไลน์) E 1 से E 2 Eा E 2 से E 3 Eा E 3 से E 4 तकगमनउत्पादनप्रभाव (เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์) कहलाताैै

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ