บริษัท โฆษณา

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ บริษัท โฆษณา

เอเจนซี่โฆษณาประกอบด้วยนักสร้างสรรค์และนักธุรกิจ - นักเขียนและศิลปินนักแสดงและนักวิเคราะห์ตลาดนักขายสินค้าและนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาทุกประเภท

แต่ด้วยทั้งหมดนี้พวกเขาเป็นนักธุรกิจดำเนินธุรกิจอิสระรับผิดชอบด้านการเงินใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์กับธุรกิจในการช่วยให้ลูกค้าโฆษณาประสบความสำเร็จ

งานที่เอเจนซี่โฆษณาทำนั้นได้อธิบายไว้ใน“ มาตรฐานการบริการสำหรับหน่วยงาน” ของสมาคมโฆษณาอเมริกัน

มาตรฐานการบริการเหล่านี้เป็นการกำหนดพื้นฐานของการดำเนินงานของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จช่วยให้ผู้โฆษณาและสื่อทราบว่าจะเรียกร้องอะไรและเอเจนซี่รู้ว่าพวกเขาคาดหวังอะไรในการจัดการกับปัญหาการโฆษณา

บริการของหน่วยงานตาม“ มาตรฐานบริการของหน่วยงาน” ประกอบด้วยการตีความต่อสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าวที่ต้องการเข้าถึงข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เรียนรู้เกี่ยวกับ:-

1. คำจำกัดความของตัวแทนโฆษณา 2. บริษัท ตัวแทนโฆษณาทำอะไร 3. หลักการพื้นฐานของ บริษัท โฆษณา 4. ประเภท 5. ฟังก์ชั่น 6. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก บริษัท โฆษณา 7. บทบาท

8. การจัดวางตัวแทนโฆษณา 9. การเลือก 10. การเปลี่ยนแนวคิด 11. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า - เอเจนซี่ 12. แผนกโฆษณาต่าง ๆ 13. ค่าตอบแทนตัวแทนโฆษณา

เอเจนซี่โฆษณา: คำจำกัดความหลักการประเภทฟังก์ชั่นบทบาทการเปลี่ยนแนวคิดค่าตอบแทนและรายละเอียดอื่น ๆ


สารบัญ:

 1. คำจำกัดความของเอเจนซี่โฆษณา
 2. บริษัท ตัวแทนโฆษณาทำอะไร
 3. หลักการพื้นฐานของ บริษัท โฆษณา
 4. ประเภทของเอเจนซี่โฆษณา
 5. หน้าที่ของตัวแทนโฆษณา
 6. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเอเจนซี่โฆษณา
 7. บทบาทของเอเจนซี่โฆษณา
 8. การจัดวางตัวแทนโฆษณา
 9. การคัดเลือกเอเจนซี่โฆษณา
 10. การเปลี่ยนแนวคิดของ บริษัท ตัวแทนโฆษณา
 11. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานลูกค้า
 12. แผนกโฆษณาต่าง ๆ
 13. ค่าตอบแทนเอเจนซี่โฆษณา

เอเจนซี่โฆษณา - คำจำกัดความจัดทำโดย Philip Kotler, Rozer, Borton และ American Association of Advertising Agency

บริษัท ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการโฆษณาสำหรับลูกค้าเพื่อสร้างการรับรู้และการตลาดสำหรับพวกเขาเรียกว่าเอเจนซี่โฆษณา หน่วยงานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคนที่มีทักษะเฉพาะและความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดการโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้รวมความสามารถของพวกเขาเพื่อสร้างโฆษณาสำหรับลูกค้าของพวกเขา ดังนั้นเอเจนซี่โฆษณาจึงเป็นองค์กรพิเศษที่ช่วยเหลือลูกค้าในการโฆษณาเพื่อการตลาดสินค้าและบริการของตนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตามที่สมาคมอเมริกันแห่งเอเจนซี่โฆษณาตัวแทนโฆษณาเป็นหนึ่ง -

ผม. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ

ii ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และนักธุรกิจ

สาม. ผู้พัฒนาเตรียมและวางโฆษณาในสื่อ

iv ซึ่งสำหรับผู้ขายที่กำลังมองหาลูกค้าสำหรับสินค้าและบริการของพวกเขา

Philip Kotler ให้ความเห็นว่า“ เอเจนซี่โฆษณาเป็น บริษัท ให้บริการด้านการตลาดที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการวางแผนเตรียมดำเนินการและประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ของแคมเปญโฆษณา”

อีกมุมมองหนึ่งที่แสดงโดย Rozer และ Borton คือ“ เอเจนซี่โฆษณาคือกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการโฆษณา ซึ่งรวมถึงนักเขียนโฆษณาผู้ออกแบบโฆษณาตัวเลือกสื่อและที่ปรึกษาสำหรับปัญหาการโฆษณาต่าง ๆ ”

จากข้อกำหนดข้างต้นคุณสมบัติทั่วไปสามารถระบุได้ดังนี้:

1. เอเจนซี่โฆษณาเป็นองค์กรธุรกิจอิสระ

2. เอเจนซี่ให้บริการแก่ลูกค้าที่กำลังค้นหาลูกค้าสำหรับสินค้าและบริการของพวกเขา

3. หน่วยงานว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและอื่น ๆ

4. หน่วยงานทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่นการวางแผนการใช้งานแคมเปญการวิจัยติดตามโฆษณาการวัดประสิทธิภาพของสื่อต่าง ๆ สำหรับลูกค้า

5. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมบริการและค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้า

เน้นว่าเอเจนซี่โฆษณาเป็นองค์กรธุรกิจอิสระที่เป็นเจ้าของอย่างอิสระและไม่ได้เป็นเจ้าของโดยผู้โฆษณาหรือสื่อหรือซัพพลายเออร์ - ซึ่งนำมาสู่ปัญหาของลูกค้ามุมมองนอกวัตถุประสงค์ทำให้มีคุณค่ามากขึ้นโดยประสบการณ์กับปัญหาการขายของลูกค้าอื่น ๆ สาขาอื่น ๆ มันเป็นอิสระจากลูกค้าเพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนการโฆษณาเสมอ (การพยายามใช้การโฆษณาเพื่อช่วยให้ลูกค้าเติบโตและประสบความสำเร็จ); มันเป็นอิสระจากสื่อและซัพพลายเออร์เพื่อเป็นกลางในการให้บริการลูกค้า (ผู้ขายสินค้าและบริการ)

เอเจนซี่โฆษณาประกอบด้วยนักสร้างสรรค์และนักธุรกิจ - นักเขียนและศิลปินนักแสดงและนักวิเคราะห์ตลาดนักวิเคราะห์สื่อนักขายสินค้าและนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาทุกประเภท แต่ด้วยทั้งหมดนี้พวกเขาเป็นนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอิสระรับผิดชอบด้านการเงินใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์กับธุรกิจในการช่วยให้การโฆษณาของลูกค้าประสบความสำเร็จ

คนเหล่านี้พัฒนาจัดทำและวางโฆษณาในสื่อโฆษณาแสวงหาทุกวิถีทางที่พวกเขาสามารถนำโฆษณาไปใช้เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจของลูกค้า ทุกอย่างที่ผ่านมาและทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากการโฆษณาคือการเตรียมการติดตามโฆษณาเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จ หน่วยงานทำสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อสินค้าและบริการของผู้ขาย เพื่อจัดทำและวางโฆษณา - การโฆษณาที่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้โฆษณา - เป็นจุดประสงค์หลักของ บริษัท ตัวแทนโฆษณา


บริษัท โฆษณา - เอเจนซี่ โฆษณา ใดทำอะไร

งานที่เอเจนซี่โฆษณาทำนั้นได้อธิบายไว้ใน“ มาตรฐานการบริการสำหรับหน่วยงาน” ของสมาคมโฆษณาอเมริกัน มาตรฐานการบริการเหล่านี้เป็นการกำหนดพื้นฐานของการดำเนินงานของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จช่วยให้ผู้โฆษณาและสื่อทราบว่าจะเรียกร้องอะไรและเอเจนซี่รู้ว่าพวกเขาคาดหวังอะไรในการจัดการกับปัญหาการโฆษณา บริการของหน่วยงานตาม“ มาตรฐานบริการของหน่วยงาน” ประกอบด้วยการตีความต่อสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าวที่ต้องการเข้าถึงข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตีความนี้ขึ้นอยู่กับ:

(1) การศึกษาผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าเพื่อกำหนดข้อดีและข้อเสียที่มีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์และความสัมพันธ์กับการแข่งขัน

(2) การวิเคราะห์ตลาดปัจจุบันและอนาคตที่ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการ -

(a) ตามที่ตั้ง

(b) ตามขอบเขตของการขายที่เป็นไปได้

(c) ตามฤดูกาล

(d) สำหรับเงื่อนไขทางการค้าและเศรษฐกิจ

(e) ตามลักษณะและปริมาณของการแข่งขัน

(3) ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยของการกระจายและการขายและวิธีการดำเนินงานของพวกเขา

(4) ความรู้เกี่ยวกับสื่อที่มีอยู่ทั้งหมดและวิธีการที่สามารถนำไปใช้ในการแปลผลกำไรของผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ผู้บริโภคผู้ค้าส่งตัวแทนจำหน่ายผู้รับเหมาหรือปัจจัยอื่น ๆ

ความรู้นี้ครอบคลุม:

(a) ตัวละคร

(b) อิทธิพล

(c) การไหลเวียน -

(i) ปริมาณ

(ii) คุณภาพ

(iii) ที่ตั้ง

(d) ข้อกำหนดทางกายภาพ

(e) ค่าใช้จ่าย

การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะห์และความรู้ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านั้น มีการแนะนำและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

(5) การกำหนดแผนที่ชัดเจนและการนำเสนอของแผนนี้ให้กับลูกค้า

(6) การดำเนินการตามแผนนี้ -

(a) การเขียนการออกแบบการแสดงตัวอย่างโฆษณาหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมของข้อความ

(b) การทำสัญญาสำหรับพื้นที่เวลาหรือวิธีการโฆษณาอื่น ๆ

(c) การรวมตัวกันที่เหมาะสมของข้อความในรูปแบบเชิงกลและส่งต่อด้วยคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา

(d) การตรวจสอบและตรวจสอบการแทรกการแสดงหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้

(e) การตรวจสอบและการเรียกเก็บเงินสำหรับบริการพื้นที่และการจัดทำ

7. ความร่วมมือกับลูกค้างานขายเพื่อให้แน่ใจว่าผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการโฆษณา

สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของการบริการตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าทุกฟังก์ชั่นข้างต้นจะถูกแบ่งปันโดยบุคคลเพียงไม่กี่คนในแต่ละหน้าที่แยกกันโดยแผนกเฉพาะ ในรูปแบบนี้เหมาะสมกับผู้บริหารบัญชีที่ติดต่อลูกค้าผู้กำกับศิลป์ผู้เขียนคำโฆษณาพื้นที่และเวลาผู้ซื้อนักวิจัยผู้ผลิตและคนอื่น ๆ ที่ทำงานใน บริษัท ตัวแทนโฆษณา


เอเจนซี่โฆษณา - หลักการพื้นฐาน: ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า - เอเจนซี่และเอเจนซี่ - สื่อ

หลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า - เอเจนซี่ (รถยนต์ ):

หลักการเหล่านี้คือ:

(i) หน่วยงานหลีกเลี่ยงการโฆษณาผลิตภัณฑ์คู่แข่งที่ใกล้เคียง ลูกค้าหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในบริการของหน่วยงานคู่แข่งรายอื่น

(ii) หน่วยงานได้รับสัญญาณสีเขียวจากลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการโฆษณา

(iii) หน่วยงานเก็บค่านายหน้าสื่อสำหรับตัวเองและลูกค้ารับฝากบิลทันที

(iv) หากสื่อให้ส่วนลดเงินสดใด ๆ ก็จะถูกส่งไปยังลูกค้า

(v) เอเจนซี่ไม่ได้ถูกนำไปใช้งานสำหรับการทำสื่อผ่านพ้นไปในแง่ของการกำหนดเวลาการวางตำแหน่ง ฯลฯ

หลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์เอเจนซี่ - สื่อ :

หลักการเหล่านี้คือ:

(i) เอเจนซี่คนเดียวมีหน้าที่จ่ายให้กับสื่อ

(ii) เอเจนซี่ไม่อนุญาตให้มีการตัดค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากสื่อไปยังลูกค้า

(iii) สื่อไม่เลือกปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นเอกเทศสำหรับทุกหน่วยงาน

(iv) สื่อจะไม่ดัดแปลงสื่อโฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานก่อน

ระยะเวลาเฉลี่ยสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้า - หน่วยงานคือ 9-10 ปีในอินเดียและประมาณ 5-7 ปีในประเทศที่พัฒนาแล้ว การหยุดพักชั่วคราวของหน่วยงานลูกค้ามักเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจโฆษณาและการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในการจัดการระดับสูงเอง การจัดตำแหน่งทั่วโลกยังส่งผลกระทบต่อบัญชีท้องถิ่น

ลูกค้าบางรายแยกหน่วยงานไว้เพื่อจัดการหมวดหมู่ที่แตกต่างกันทั่วโลก ลูกค้าอาจหยุดงานเมื่อใดก็ตามที่มีแบรนด์หรือความเหนื่อยล้าสร้างสรรค์ โดยทั่วไป บริษัท เอเจนซีที่สร้างสรรค์มีการครอบครองที่สั้นกว่าเพราะพวกเขามักจะมีความคิดสร้างสรรค์ต่อเนื่องแม้ว่าสถานการณ์ตลาดจะเปลี่ยนแปลง

เมื่อหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปแบรนด์จะเปลี่ยนตำแหน่งเช่น Thums Up เป็นแบรนด์ที่สนุก จากนั้นมันก็กลายเป็น“ ลิ้มรสแบรนด์ฟ้าร้อง” ตอนนี้มันเป็นแบรนด์ 'ฉันต้องการฟ้าร้องของฉัน' ในขณะที่จัดวางตำแหน่งดังกล่าวเสร็จสิ้นค่านิยมหลักของแบรนด์จะยังคงที่อยู่

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำขณะเลือกตัวแทน:

ทำ:

ผม. มองหาแนวคิดที่ดีมิฉะนั้นโฆษณาของคุณจะหายไปในความยุ่งเหยิง

ii ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณานั้นเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สาม. สนใจมากขึ้นหลังจากภาพลักษณ์ที่ต้องการ

iv ต่อต้านการทดลองสร้างโฆษณาด้วยตัวคุณเอง

Don'ts:

ผม. อย่าต่อรองหนักกับค่าตอบแทนของเอเจนซี่

ii อย่าวางเอเจนซี่สำหรับการแฮ็กของมัน


เอเจนซี่โฆษณา - 2 ประเภท หลัก : หน่วยงานบริการเต็มรูปแบบและหน่วยงานเฉพาะด้าน

ส่วนใหญ่มีสองประเภทของหน่วยงานตามประเภทของบริการที่เสนอ

พวกเขาคือ:

1. หน่วยงานบริการเต็มรูปแบบ:

นี่คือเอเจนซี่ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่สามารถดำเนินการโฆษณาที่สมบูรณ์ หน่วยงานหลักอาจได้รับความช่วยเหลือจาก บริษัท ย่อยหลายแห่งที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นการวิจัยการตลาดการส่งเสริมการขายการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การซื้อสื่อการผลิตภาพยนตร์เป็นต้นดังนั้นหน่วยงานเหล่านี้จึงสามารถจัดการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาได้ทั้งหมด เริ่มต้นจนจบ

2. หน่วยงานเฉพาะด้าน:

เหล่านี้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเพียงหนึ่งหรือบริการที่เลือกออกจากบริการช่วงทั้งหมด หน่วยงานเหล่านั้นไม่มีความเชี่ยวชาญในบริการทั้งหมดหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ย่อยเฉพาะทางอื่น ๆ บริษัท ยินดีที่จะได้รับบริการบางส่วนเท่านั้นที่อาจเข้าร่วมกับหน่วยงานเฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่นบูติกสร้างสรรค์และเอเจนซี่การซื้อสื่อ

หน่วยงานเหล่านี้จะได้รับค่าใช้จ่ายในรูปแบบใด ๆ - (i) ค่าคอมมิชชั่น - อัตราค่าคอมมิชชั่นคงที่ (ii) ค่าธรรมเนียม - นอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วอาจยืนยันการชำระค่าธรรมเนียม (iii) ค่าธรรมเนียมร้อยละ - เอเจนซี่คิดค่าธรรมเนียม ทำเครื่องหมายเมื่อหน่วยงานซื้อบริการบางอย่างจากบุคคลภายนอก (iv) ระบบอิงสิ่งจูงใจ - ค่าธรรมเนียมที่นี่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของหน่วยงานในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า


เอเจนซี่โฆษณา - ฟังก์ชั่น 4 อันดับแรก : การวิจัยการสร้างโฆษณาการซื้อสื่อและการจัดวางโฆษณาและการให้บริการ Ad-On

ฟังก์ชั่น # 1 การวิจัย:

เอเจนซี่โฆษณาดำเนินการวิจัยประเภทต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการโฆษณา กิจกรรมการวิจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคการตลาดและผลิตภัณฑ์ จากการวิจัยผู้บริโภคหน่วยงานกำหนดความรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้วิธีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะวางในใจของผู้บริโภคจะถูกกำหนดบนพื้นฐานของการป้อนข้อมูลการวิจัยเท่านั้น ความเข้าใจในระดับการรับรู้ของผู้บริโภคทัศนคติความเชื่อและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ช่วยให้หน่วยงานในการกำหนดปัญหาการสื่อสารและการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารยังขึ้นอยู่กับความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาดเช่นขนาดองค์ประกอบและการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์การกำหนดลักษณะของสื่อการเข้าถึงสื่อคู่แข่งและกลยุทธ์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดเป็นต้น

หน่วยงานพยายามหากลยุทธ์การสื่อสารในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อให้ได้แนวทางที่ต้องการสู่ตลาดและเจรจาต่อรองเพื่อซื้อสื่อที่เหมาะสม

หน่วยงานยังดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาความรู้สำหรับการพัฒนาแนวคิดที่สร้างสรรค์ ความรู้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับส่วนผสมคุณภาพคุณสมบัติการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าแนวคิดเชิงสร้างสรรค์จะขึ้นอยู่กับจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมเหล่านี้ของผลิตภัณฑ์ แต่การพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์

กระบวนการสร้างสรรค์ส่วนใหญ่จะถูกติดตามเพื่อพัฒนาแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วยห้าขั้นตอน:

การแช่ซึ่งหมายถึงการรวบรวมข้อมูลและวัตถุดิบผ่านการวิจัยพื้นหลังและดื่มด่ำกับปัญหา

ข การย่อยอาหารกำลังนำข้อมูลทำงานและต่อสู้กับมันในใจ

ค การฟักตัวนั้นเกี่ยวข้องกับการเอาปัญหาออกจากจิตสำนึกของคน ๆ หนึ่งและหันข้อมูลไปสู่จิตสำนึกย่อยเพื่อทำงาน

d ไฟส่องสว่างเป็นเวทีของการกำเนิดความคิดซึ่งเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ 'ยูเรก้า'

อี ความจริงหรือการตรวจสอบคือการศึกษาความคิดเพื่อดูว่ามันยังดูดีหรือแก้ปัญหาและจากนั้นเพื่อกำหนดความคิดที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ

หน่วยงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคตลาดการแข่งขันและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อช่วยในการเตรียมการฟักตัวและระยะการส่องสว่าง อย่างเป็นทางการการวิจัยที่เหมาะสมจะดำเนินการโดยหน่วยงานของตัวเองหรือโดยลูกค้าหรือโดยสื่อหรือจากแหล่งผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ

หน่วยงานให้ข้อมูลการวิจัยตามผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ หน่วยงานยังจัดทำหนังสือวารสารการค้าคลิปบทความในหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตลาดและผู้บริโภค

แหล่งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการนั้นรวมถึงการอ่านทั่วไปพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ในฐานะนักออกแบบพนักงานขายวิศวกรผู้บริโภคการฟังสิ่งที่ผู้คนพูดถึงผลิตภัณฑ์ประสบกับผลิตภัณฑ์และคุ้นเคยกับมัน และการทำงานและเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า

นอกเหนือจากการค้นหางานวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และตลาดแล้ว บริษัท ตัวแทนโฆษณากำลังทำการศึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตหรือโปรไฟล์ด้านจิตใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานจำนวนหนึ่งกำลังทำการวิจัยการสร้างแบรนด์เพื่อช่วยให้เข้าใจและระบุลูกค้าลูกค้าและวิธีที่พวกเขาเชื่อมต่อกับแบรนด์ของพวกเขาได้ดีขึ้น

หน่วยงานและหน่วยงานขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีแผนกวิจัยที่แข็งแกร่งมีโปรแกรมและเทคนิคการวิจัยของตนเองเพื่อดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเช่นการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการศึกษากลุ่มเป้าหมาย งานวิจัยเชิงคุณภาพเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในระยะแรกของกระบวนการสร้างสรรค์

ฟังก์ชั่น # 2 การสร้างโฆษณา:

มันเป็นความสามารถหลักของหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ การสร้างฟังก์ชั่นการโฆษณารวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนการออกแบบและการผลิตโฆษณา ผู้เขียนสำเนาจะพัฒนาสำเนาข้อความพาดหัวคำขวัญบรรทัดแท็กและสำเนาเนื้อหา

ผู้กำกับศิลป์ดำเนินการออกแบบโฆษณาในแง่ของสีความคมชัดและรูปภาพ การผลิตโฆษณาตามข้อกำหนดที่ให้ไว้ในการจัดวางจะทำโดยผู้ผลิต เอเจนซี่โฆษณาจัดเตรียมสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนเหล่านี้ที่มีทักษะเฉพาะเนื่องจากผ่านการโต้ตอบและความพยายามอย่างละเอียดของพวกเขาที่เกิดขึ้นจากการโฆษณา

ฟังก์ชั่น # 3 การซื้อสื่อและตำแหน่งโฆษณา:

ในมุมมองของการเติบโตในตัวเลือก / โอกาสของสื่อที่ก่อให้เกิดการกระจายตัวของสื่อการวางโฆษณากับสื่อได้กลายเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งต้องการการอภิปรายและการพิจารณาจากข้อมูลจำนวนมาก บทบาทเอเจนซีในการวางโฆษณาด้วยสื่อกลับไปสู่ความสัมพันธ์ดั้งเดิมกับสื่อ

ในฐานะผู้ขายพื้นที่ในสื่อหน่วยงานล่วงเวลาได้พัฒนาเป็นผู้ซื้อพื้นที่และซื้อเวลาและพื้นที่สื่อในนามของผู้โฆษณา การอยู่ในธุรกิจการสร้างโฆษณาเอเจนซี่มักจะใกล้ชิดกับสื่อมากขึ้นและเก็บข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสื่อมากขึ้น เนื่องจากทักษะเฉพาะด้านเอเจนซี่จึงพร้อมที่จะเจรจาต่อรองในขณะที่ซื้อเวลาและพื้นที่ของสื่อ

ฟังก์ชั่น # 4 การให้บริการโฆษณา:

ตอนนี้ลูกค้าคาดหวังจากเอเจนซี่ของพวกเขาเพื่อให้บริการเพิ่มเติมและไม่ใช่แค่โฆษณา นี่เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของเอเจนซี่โฆษณาซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการสำหรับการพิมพ์สื่อการขายการประชาสัมพันธ์แคมเปญสื่อการขายอื่น ๆ การประชุมการขาย ฯลฯ

เนื่องจากลูกค้าคาดหวังว่าโซลูชันแพกเกจจะตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารที่หลากหลายเอเจนซี่จำนวนมากโดยเฉพาะเอเจนซี่ขนาดใหญ่จึงเข้าสู่ธุรกิจของการให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าของพวกเขา พวกเขาอาจได้รับหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในเรื่องการบริการเพิ่มเติมต่างๆ

เอเจนซี่การโฆษณาประสานงานระหว่างแผนกผู้เชี่ยวชาญต่างๆและให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารของลูกค้า การทำงานล่วงเวลาหน่วยงานได้กลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการสื่อสารทั้งหมดและไม่เพียง แต่โฆษณาเป็นวิธีการแก้ปัญหาการสื่อสารความต้องการของลูกค้า

ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นที่ดำเนินการโดยหน่วยงานและบริการที่ให้กับลูกค้าหน่วยงานเหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มเป็นเอเจนซี่ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก หน่วยงานขนาดใหญ่มักจะเป็นหน่วยงานบริการเต็มรูปแบบที่ให้บริการทั้งหมดแก่ลูกค้า ในทางกลับกันเอเจนซี่เล็ก ๆ เป็นเอเจนซี่ประเภทพิเศษที่เสนอบริการเพียงหนึ่งหรือสองสามอย่างให้กับลูกค้าของพวกเขา


เอเจนซี่โฆษณา - ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเอเจนซี่โฆษณา: ทีมเอเจนซี่, ช่วงของการแสดงผลบริการ, กิจกรรมการวิจัย, อัตราความสำเร็จและอื่น ๆ

ผู้โฆษณาควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ในขณะที่เลือกเอเจนซี่โฆษณา:

1. ทีมตัวแทน - หน่วยงานจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนักวิจัยการตลาดผู้จัดการฝ่ายผลิตผู้กำกับศิลป์ผู้เขียนสำเนาผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและอื่น ๆ คุณภาพและความเชี่ยวชาญของทีมผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้รับการพิจารณาในขณะที่กำลังสรุปหน่วยงาน

2. ช่วงของการให้บริการ - หน่วยงานอาจเป็นหน่วยงานบริการเต็มรูปแบบหรือหน่วยงานเฉพาะ ผู้โฆษณาควรทราบประเภทของบริการที่ต้องจ้าง

3. กิจกรรมการวิจัย - ตัวแทนโฆษณาควรพิจารณาประเภทของกิจกรรมการวิจัยที่ดำเนินการโดย บริษัท เพราะมี บริษัท วิจัยตลาดหรือ บริษัท วิจัยโฆษณาหรือทั้งสองอย่าง

4. อัตราความสำเร็จ - ผู้โฆษณาอาจดูบัญชีต่าง ๆ ที่จัดการโดยเอเจนซี่และอัตราความสำเร็จ

5. ความต้องการของแผนการตลาด - มีความจำเป็นต้องดูว่าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำแผนการตลาดสามารถจัดหาได้หรือไม่ ในกรณีที่ลูกค้ามีผลิตภัณฑ์ใหม่จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยนี้

6. ความเข้ากันได้ - มันหมายถึงสมการส่วนบุคคลของผู้โฆษณากับลูกค้า อาจมีความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและเอเจนซี่เมื่อมีความเข้ากันได้

7. ความมั่นคงของเอเจนซี่ - การเลือกเอเจนซี่ขึ้นอยู่กับบริการปกติและมั่นคงที่ให้ไว้ในบรรทัดนั้น ความมุ่งมั่นในการตอบสนองภารกิจที่ยอมรับได้เป็นสิ่งสำคัญ หน่วยงานที่รู้จักเป็นที่ต้องการของหน่วยงานใหม่

8. ความคิดสร้างสรรค์ - โฆษณาต้องการความคิดสร้างสรรค์ มีการเลือกเอเจนซี่ที่มีทีมงานสร้างสรรค์ที่ดี เพราะมันเป็นปัจจัยหลักในการสร้างโฆษณาที่แตกต่างและน่าดึงดูด


ตัวแทนโฆษณา - บทบาทของ บริษัท โฆษณา

ตั้งแต่ปี 1841 เมื่อแนวคิดของเอเจนซี่โฆษณาได้ถือกำเนิดขึ้นเอเจนซี่ก็มีวิวัฒนาการในบทบาทของพวกเขาในกระบวนการโฆษณา เริ่มต้นด้วยเอเจนซี่เป็นเพียงผู้ขายพื้นที่ขายพื้นที่ให้กับผู้ลงโฆษณาและได้รับค่าตอบแทนจากเจ้าของพื้นที่เช่นเจ้าของสื่อเช่นสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์

จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของพื้นที่สื่อและเวลาเอเจนซี่เหล่านี้เริ่มทำงานเป็นตัวแทนสำหรับผู้โฆษณาและกลายเป็นผู้ซื้อพื้นที่แทนที่จะเป็นผู้ขายพื้นที่ ผู้โฆษณาจ่ายหน่วยงานสำหรับบริการของพวกเขาโดยวิธีการร้อยละคงที่ค่านายหน้าร้อยละ 15 ในค่าสื่อ

ในขณะที่เป็นตัวแทนของผู้โฆษณาเอเจนซี่พยายามเจรจาต่อรองในอัตราที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับสำนักข่าว ในเบื้องต้นหน้าที่ของเอเจนซี่รวมถึงการวางแผนเตรียมและวางโฆษณาด้วยสื่อ

อย่างไรก็ตามการทำงานล่วงเวลามีการรับรู้กันทั้งในหมู่ผู้โฆษณาและเอเจนซี่ว่าแม้ว่าการโฆษณาจะมีความสำคัญในการสื่อสารกับตลาดเป้าหมาย แต่เอเจนซี่โฆษณาและการโฆษณาทางสื่อของพวกเขานั้นถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสื่อสาร

ส่วนอื่น ๆ รวมถึงการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์การตลาดทางตรงและอื่น ๆ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเปลี่ยนไปจากการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรงเป็นต้นในขณะเดียวกันความต้องการของลูกค้าในการรวมเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่หลากหลายมีความเป็นเอกเทศ ในการสื่อสารกับตลาดเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลเสียอย่างมากต่อบทบาทของเอเจนซี่ในกระบวนการทางการตลาดและการโฆษณา

ด้วยความคิดที่เพิ่มขึ้นของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเอเจนซี่จึงเปลี่ยนไปในแง่ของมุมมองของพวกเขาและนำเสนอไม่เพียง แต่ความสามารถในการโฆษณาทางสื่อ แต่ยังเพิ่มความสามารถอื่น ๆ ด้วย แนวคิดคือเพื่อตอบสนองความต้องการการสื่อสารทั้งหมดของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น หน่วยงานปรับตัวเองโดยหน่วยงานพิเศษที่ลอยอยู่ซึ่งเสนอบริการพิเศษและจัดทำแบรนด์ของตนเองเป็นข้อเสนอครบวงจร

เพื่อปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่อไปหน่วยงานพิเศษก็จะได้รับเช่นกันผ่านการควบรวมกิจการ เนื่องจากลูกค้ากำลังขยายตัวในระดับโลกการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมโฆษณาจึงเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความสามารถด้านเครือข่ายของเอเจนซี่ขนาดใหญ่เพื่อรองรับความต้องการด้านการสื่อสารของแบรนด์ระดับโลก

โดยสรุปแล้วหน่วยงานต่างๆได้ประสานงานกับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อจัดเตรียมการประสานงานอย่างสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารที่หลากหลายของลูกค้า จากตัวแทนเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการสร้างสรรค์แก่ลูกค้าเท่านั้นเอเจนซี่โฆษณาได้พัฒนาเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและถูกเรียกว่า 'ตัวแทนสื่อสาร' แทนเอเจนซี่โฆษณา

ดังนั้นหน่วยงานที่คิดค้นขึ้นใหม่จึงให้บริการครบวงจรภายใต้ชื่อการสื่อสาร และในกระบวนการวิวัฒนาการสู่หน่วยงานการสื่อสารหน่วยงานเหล่านี้ได้สันนิษฐานว่าบทบาทของการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ให้บริการที่หลากหลาย ตอนนี้หน่วยงานไม่คิดอีกต่อไปว่าเป็นการรวมกันของฟังก์ชั่นหรือบริการบางอย่าง

มันเหมือนกับองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับฟังก์ชั่นการตลาดของลูกค้า เนื่องจากเอเจนซี่ดังกล่าวมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยมีกิจกรรมเต็มรูปแบบเช่นการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการหาลูกค้าใหม่เตรียมส่วนประสมทางการตลาดช่วยในการทำความเข้าใจกับลูกค้าทำให้พวกเขาลองแบรนด์ทำให้ลูกค้าปัจจุบันพัฒนาระยะยาว ความสัมพันธ์กับพวกเขาและแม้กระทั่งแนะนำลูกค้าในพื้นที่ใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ตลาดเช่นอินเทอร์เน็ต

อันที่จริงเอเจนซี่กำลังพยายามที่จะเป็นผู้จัดการแบรนด์ที่รวมบริการทั้งหมดของพวกเขาเพื่อสร้างแบรนด์ด้วยเสียงเดียว แต่วิธีการที่เอเจนซี่ยังคงประสบความสำเร็จในบทบาทการรวมกลุ่มใหม่ของพวกเขานั้นเป็นเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นสำหรับนักวิเคราะห์ตลาดเนื่องจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเกี่ยวข้องกับเอเจนซี่โฆษณา


เอเจนซี่โฆษณา - การ เตรียมการ: การเตรียมการกระจายอำนาจส่วนกลางด้วย v / s

การโฆษณาเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะในการสร้างสรรค์ นอกจากนี้การซื้อเวลาและพื้นที่ของสื่อในการวางโฆษณาด้วยสื่ออย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่เพียง แต่ต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรอง แต่ยังรวมถึงความสามารถในการรวมสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของการแพร่กระจายสื่อและการกระจายตัวของมัน องค์กรที่วางแผนที่จะใช้การโฆษณาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายจะทำการจัดองค์กรเฉพาะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจโฆษณา เมื่อเริ่มต้นข้อตกลงเหล่านี้ทั้งหมดสามารถเป็นภายในหรือภายนอก

อย่างไรก็ตามผู้โฆษณาอาจตัดสินใจเกี่ยวกับการรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองและความพร้อมของทักษะภายนอกองค์กร ค่าใช้จ่ายและการควบคุมการดำเนินงานโฆษณาเป็นประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรในเรื่องนี้

การ จัดการ แบบกระจายศูนย์ v / s แบบรวมศูนย์ :

ภายในสามารถจัดกิจกรรมการโฆษณาในลักษณะรวมศูนย์ผ่านแผนกโฆษณา ผู้จัดการโฆษณาในฐานะหัวหน้าแผนกดูแลและประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาของทั้งองค์กร เป็นที่แน่นอนว่าการรวมศูนย์ของการดำเนินการโฆษณาให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการโฆษณา

แต่ในกรณีที่มีหลายสายผลิตภัณฑ์ระบบมีปัญหาเช่นการจัดการและประสานงานการตัดสินใจโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นี่ระบบการกระจายอำนาจที่ดีกว่าเหมาะสมกับองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเนื่องจากผู้จัดการแบรนด์ดูแลแบรนด์ทั้งหมดรวมถึงการโฆษณา

แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตัดสินใจ แต่ผู้จัดการแบรนด์ที่แตกต่างกันอาจไม่ต้องการความสามารถเฉพาะด้านในการจัดการความต้องการส่งเสริมการขายของแบรนด์ ด้วยวิธีการที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการตราสินค้ามากขึ้นระบบนี้บางครั้งนำไปสู่สถานการณ์ความขัดแย้งที่ผู้จัดการแบรนด์ต่าง ๆ พยายามที่จะแย่งชิงความสนใจของผู้บริหารระดับสูง

โดยทั่วไปองค์กรจะเชื่อมโยงกับองค์กรอิสระที่เรียกว่า 'ตัวแทนโฆษณา' โดยที่ผู้จัดการแบรนด์หรือผู้จัดการโฆษณา (แล้วแต่กรณี) จะประสานงานระหว่างหน่วยงานกับองค์กรโฆษณา

หน่วยงานโฆษณาโดยละเอียดเป็นหน่วยงานอิสระที่ให้บริการเฉพาะด้านในการสร้างโฆษณาซื้อสื่อเพื่อทำการวิจัยและอื่น ๆ มีปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันของเอเจนซี่โฆษณาในกระบวนการโฆษณา

เอเจนซี่โฆษณาเป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โฆษณาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหล่านี้เป็นองค์กรที่มีธุรกิจเพื่อสร้างโฆษณา การโฆษณาเป็นสิ่งพิเศษและเป็นสาเหตุของการมีอยู่ของพวกเขา

เอเจนซี่โฆษณานำผู้คนที่มีความรู้เฉพาะด้านมารวมกันในองค์กรเดียวและจัดสภาพแวดล้อมให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างกันและรวมความพยายามของพวกเขาเพื่อสร้างโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ ความรู้เฉพาะของคนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค สื่อและตลาดและผู้คนและความต้องการด้านการสื่อสาร

นักเขียนผู้กำกับศิลปินนักวิจัยและผู้จัดการที่มีทักษะเป็นคนประเภทอื่นที่มีทักษะพิเศษที่เข้าร่วม บริษัท ตัวแทนโฆษณาเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถและศักยภาพของพวกเขาในวิธีที่ดีที่สุด ดังนั้นหน่วยงานจึงเป็นที่รู้จักกันในนามธุรกิจของผู้คนในฐานะคนที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของพวกเขา


เอเจนซี่โฆษณา - การคัดเลือกเอเจนซี่โฆษณา

เมื่อผู้ลงโฆษณาตัดสินใจว่าจ้างเอเจนซี่ภายนอกเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างโฆษณาและ / หรือวางไว้กับสื่อผ่านศูนย์ซื้อสื่อของพวกเขาการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดต่อไปคือการเลือกเอเจนซี่ที่เหมาะสม วิธีการเลือกตัวแทนที่เหมาะสม? เกณฑ์การสร้างความเหมาะสมของหน่วยงานคืออะไร วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างความเหมาะสมของหน่วยงาน?

นี่คือคำถามบางคำถามที่ผู้โฆษณาต้องการคำตอบขณะตัดสินใจเลือกเอเจนซี่ แต่ไม่มีขั้นตอนและเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานในการกำหนดความเหมาะสมของหน่วยงานและตัดสินใจเลือก สิ่งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกเอเจนซี่นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการเลือกเอเจนซี่หรือเป็นแหล่งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเอเจนซี่โฆษณาในอินเดียหรือที่อื่น ๆ

ในขั้นต้นข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและวงการอุตสาหกรรมเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการระบุตัวตนและรายชื่อของหน่วยงาน ข้อมูลมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของหน่วยงานสถานที่ตั้งชื่อของเจ้าของผลประกอบการโฆษณาการลงทุนรายชื่อลูกค้าที่จัดการโดยหน่วยงานและหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติอื่น ๆ ของหน่วยงาน

แคมเปญโฆษณาที่เผยแพร่โดยเอเจนซี่โฆษณาสะท้อนถึงวิธีการสร้างสรรค์ของเอเจนซี่และนี่ถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำหรับการเลือกเอเจนซี่ ผู้โฆษณายังแสวงหาความคิดเห็นของผู้โฆษณารายอื่นในขณะที่พิจารณาการตัดสินใจเลือกเอเจนซี่โฆษณาเฉพาะ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการทำงานเพื่อสังคมและพลเมืองเป็นอีกหนึ่งพารามิเตอร์ที่ดีของการเลือกเอเจนซี่

นอกจากนี้หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอย่างแข็งขันเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกจะถูกขอให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ:

1. ขนาดและโครงสร้างองค์กร

2. การจัดตั้งองค์กรและจำนวนพนักงาน

3. รายละเอียดของบุคลากรที่สำคัญ

4. บริการที่นำเสนอโดยหน่วยงาน

5. ข้อตกลงทางธุรกิจ

6. บัญชีที่จัดขึ้นและระยะเวลาที่มีการถือครอง

7. การเติบโตของการเรียกเก็บเงินของตัวแทน

8. ประวัติกรณีของบางแคมเปญ

สรุปหน่วยงานที่มีการระบุและเข้าถึงผ่าน:

ผม. การอ้างอิงที่ลูกค้าปัจจุบันของเอเจนซี่อ้างอิงลูกค้าอื่น ๆ ไปยังเอเจนซี่

ii การนำเสนอที่หน่วยงานใหม่ได้รับเชิญให้นำเสนอกรณีของพวกเขา

สาม. รูปภาพและชื่อเสียงของเอเจนซี่บนพื้นฐานของแคมเปญโฆษณาที่เผยแพร่โดยเอเจนซี่

iv กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน

Finally, based on the information collected through various primary and secondary sources, selection of any one of the agency involves an analysis of information across various factors such as-

Growth of the agency in terms of its billing size and growth pattern.

ข Field of industry experience in terms of its versatility.

ค Account turnover in terms of average age of agency clients.

d Manpower strength and depth of their experience.

อี Agency's philosophy of operating business, whether rigid or progressive.

ฉ Agency's ability to carry out campaign planning which involves analysis and interpretation of all the facts and conditions affecting marketing problems and their ability to develop advertising objectives and competitive strategy.

ก. Agency's creative ability to create good ideas.

ชั่วโมง Agency's ability to do media research and other forms of research.

ผม. Agency's ability to produce and supervise all kinds of advertising and promotional material.

Although, the selection criteria are comprised of varied factors, but this is more of a subjective nature as it requires one's judgment to decide about their appropriateness to select an agency.


Advertising Agency – Changing Concept of Agency

Ad agencies these days go beyond advertising and engage in other promotional activities such as event management, PR, direct marketing, sales promotion and so on. Top international agencies earn just about half or more than half of their income from non-traditional advertising. Merely setting up divisions to cater to the other communicational needs of the clients without possessing the necessary skills will not work.

Agencies will have to take efforts to convert them into full service providers. Agencies attempt to offer expertise in different communication channels through different companies and strategic alliances. Advertising agencies are repositioning them as communication consultancies. Agencies have evolved in the last couple of years.

Clients are moving towards performance based transactions. If a brand meets target expectations, organisations would be inclined to pay a certain percentage to the agency. But the fact remains that as the agency performs, the name scarcely matters.

Agency of Record (AOR) Concept :

Media buying is being centralised by heavy spenders. They appoint a single agency to buy space-time for all its brands, eg, Unilever has appointed HTA as the central media buying agency for the Unilever group of companies though the creative work is executed mainly by Lintas.

HTA, in its turn, has set up an agency of record (AOR), Fulcrum which aims to deal with Lever brands exclusively. Media marketers now negotiate with the big buyers and that is the basis of the concept of AOR.

AOR starts investing in updated and accurate data and sets up systems which otherwise were taken for granted. It bargains for a bulk amount and is not taken for a ride by the intermediaries. So far only media planning function was given some thought, but now clients have accepted that media buying is also equally important and is a specialised activity in its own right. However, AOR sings a requiem to 15% ad agency's commission. It is still a moot point how far an AOR can do justice to the client.

There is a lack of qualified people in this field. We do not have specially trained media buyers in India. They are just negotiators.

Media buyers may not be ad agencies. They may be media independents. This type of shift of business from agency to a non-agency is not in the interest of an ad business. Carat in India is a media independent. Media independents take recourse to pure trading, which is not always in the interest of the client.

On August 31, 1998, the Advertising Agencies Association of India (AAAI) at its 17th Annual General meeting, passed a resolution which it believes may benefit its 83-odd member agencies.

It has attempted to define centralised buying or AOR. According to its resolution, only a full-service ad agency handling the creative work for at least one brand of the advertiser, qualifies as an AOR. Besides, the media billing of the brand during the previous financial year, prior to its appointment as an AOR, shall not be less than 10 per cent of the advertiser's total media spend or Rs. 1 crore, whichever is less.

This is an attempt to restore to the agencies the 15 per cent commission on media releases. Some AORs will now have to drop either their clients just for media buying and suffer a decline in earnings, or request them to part with the creative work for at least one of their brands.

Media independents are outside the purview of this resolution. It is to be seen how multinationals bound by their global affiliations treat this resolution. It is possible that some agencies may walk out of AAAI if the client does not oblige. This resolution comes into effect from January 1, 1999.

Career Path :

A person has to progress in terms of his career in an agency. In fact, he seems to say 'give me my next job.' If the person's aspirations are not met, he chooses to leverage his equity elsewhere. If he migrates from a good company, it means he is already well-trained, and to that extent valuable.

An agency may not offer him the next job written its hierarchy just because he may not be good enough. The person may be good at the present job but may be not be suitable for a higher task. He should not be put in a situation where he is likely to fail.

At JWT, everybody is scored. The agency knows exactly where they are doing good and where they lag behind. They have to assess the happiness quotient. The second method is the appraisal system. The immediate superior has to assess your potential for the higher job.

Maybe, people migrate and improve their lot in terms of salaries and sometimes get promoted two levels up. But is the next organisation having a better lineage and work culture?

When an agency is big, there are so many departures. Some agencies are built around persons. They suffer on account of attrition. Some agencies depend on the structure and the process to deliver.

An agency can always give a designation, because it comes free. The point is whether the person so anointed is worthy and will live up to the responsibility.

Many expatriates come to work in the agencies. Their stints are shorter. It is difficult for them to operate here. Even in India, people from rural areas find it difficult to accustom to urban life. There is diversity in India across the regions.

Digital Agencies :

There are digital agencies who put ads on mobile applications and web sites by matching the surfing habits, shopping habits and profile of the consumer and product being advertised for the client using big data analysis and algorithms.


Advertising Agency – Client-Agency Relationship

The type of relationship between a client and an agency and the way this relationship has evolved over time. This relationship is a contractual type of relationship. The formal contract between the advertiser and the agency specifies clearly what the agency is expected to do, its compensation, the ownership of advertising material, and the basis of agreement termination.

As per the terms of the contract, the advertising agency provides its services to give a final form to the communication strategy and the dissemination of intended messages through the media. The dividing line between their relationships is that while advertiser retains the responsibility and corresponding risk for its business; the agency is concerned with the effective use of its creative and other relevant skills.

Therefore, the finished form of advertising is the property of the client and its copyrights lie with the client only. Hence, the agency acts like an employee or an agent to the advertiser and performs the functions of planning, preparing and placing the ad with the media.

Overtime, this relationship between the advertiser and the agency has evolved from being a mere agent to a strategic partner participating in the entire brand building process.

Client-agency relationship has always been the matter of great concern both for the advertiser and the agency, as the premise is longer the relationship, the better it is. The basis of an enduring relationship lies in creating a sense of partnership between the two, with high degree of acceptability for each other.

Initial adjustments, having mutual respect and responsiveness, sharing of information, confidence and responsibilities, sharing research findings and sales data, and short and simple briefing and approval process are the ways to build a relationship. Also, an agency is required to listen carefully to the client's needs and not to shuffle specialized people even the advertising head from client's account to the others.

Though building relationships is important and mutually beneficial state for client and agency both, yet severance than its endurance is a common phenomenon. This is particularly true in today's context when markets are more competitive and prone to environmental changes occurring in shorter period of time.

With intense competition, clients want best of ideas at all time and seek innovation and speed. Agencies are, therefore, continuously on their toes to produce cutting edge campaigns one after the other. Moreover, marketers want efficient use of resources by the agency to produce high ROI and held agencies accountable for solutions other than conventional advertising.

In case agencies fail to deliver, as in large number of cases, quicker divorce becomes an easier solution for most clients. On the other hand there is a belief among many advertisers that agencies themselves do not get interested in long term vision of the brand, but only the short term course of billings.

The agencies also like to initiate the severance process as soon as they get an offer from big spender. As in the case of Electrolux and Onida, O&M bids adieu to these companies after getting LG account. Similarly, Madison switched their account from BPL mobile to Airtel media planning and buying duties in the year 2004.

The change in marketing strategy of the client, or the changes in client's service needs due to globalization and/or need for specialty services, compensation dispute and account conflict where the agency acquires the account of rival brand are the other common reasons invoking the severance of relationship between agency and client.

Traditionally clients have always tried to minimize the scope of information leaks by not working with agencies that handle conflicting businesses, as there is great potential for ideas being lifted and used during the lag between ideation and execution. The problem of 'leaks' or 'coincidences' (as the ad industry refers to it politely) equally effects clients and the creative people.

At the outset, if the choice of agency is inappropriate, the possibility of having an enduring relationship is ruled out in the beginning and the process of search for a new agency starts very soon. Therefore, agency selection needs to be a carefully executed decision.


Advertising Agency – Different Departments: Advertising Department, Agencies, Account Management and Reasons for Hiring Outside Agencies

Advertising Department :

An advertiser advertises with a desire to promote his products and services. He tries to influence the behaviour of his prospective buyers. As he is not an expert to undertake advertising, he is driven to an advertising agency which prepares the ad campaign on behalf of the advertiser. The advertiser thus, becomes the client of the advertising agency.

The advertising agency chosen may be an in-house agency which is owned and operated by the advertiser himself. Formerly, Mudra was an in-house agency for Reliance and so was HTA for Unilever. But most advertisers choose an outside independent agency.

Whether an in-house or independent agency is chosen, an advertiser still feels the necessity of an advertising department.

The advertising department is headed by an advertising manager who is accountable to the marketing manager.

It is suitable for small businesses, the large organisations prefer a decentralised advertising department. In such a decentralised set up, each business division will have a separate advertising department. In a multiproduct company, we may have a product-type organisational structure. In such a structure, the product manager is responsible for advertising strategies for that particular group of products.

Advertising Agency:

An ad agency has a vital role to play. It converts the goals of the client into creative work which is carried by the media so as to reach the target audience. There are hundreds of agencies in India. Most of them are located in the four metros, Mumbai, Chennai, Kolkata and Delhi.

Mumbai is the Mecca of Indian advertising industry, where most of the bigger agencies are located. Advertising agencies have now spread to emerging metros like Bangalore, Hyderabad, Pune, Ahmedabad, etc.

There are smaller agencies operating at the district level in many parts of the country. Smaller agencies can be a one man show or may have a handful of people. Medium sized agencies have functional specialisation. They use the services of outsiders who freelance for them.

Large agencies are responsible for a good chunk of advertising billing of Rs. 16, 000 crore per annum. They offer a full range of advertising services. Many of the medium sized agencies and larger agencies are now having foreign tie-ups in terms of equity participation and transfer of know-how.

Account Management :

This function is headed by an account manager or executive. He is a link between the agency and the client. The client in the advertising parlance is called an account. The account executive understands the advertising brief of the client and communicates it to the agency people.

Though he is employed by the agency, he has to keep the interest of client in mind. This is quite a difficult task. He uses the agency's capability for the benefit of the client and at the same time, represents the client on behalf of the agency. He gets approval for the agency's work from the client.

If it is a large agency, we find a number of account executives, who are supervised by the account supervisor, who in turn reports to the account manager. It is the account executive who takes an initiative in leading the creative team to develop a suitable advertising strategy with proper inputs of research and market brand conditions.

He plans the campaign and sets the budget. Once the final proposal is approved by the client, he coordinates the efforts of those who are responsible for creating the ad. Though client servicing executives dominated the advertising scene for years, clients these days also want people who actually work on the account present during pitches.

They ask specifically for creatives. Account management is now delegated to account planning departments. The best client servicing executives see themselves as brand custodians. The focus of their job should be the brand. At Lintas, they have been redesignated as brand services managers.

He plans the campaign and sets the budget. Once the final proposal is approved by the client, he coordinates the efforts of those who are responsible for creating the ad.

Reasons for Hiring Outside Agency :

Being an outside organization, advertising agencies are certainly in a position to take an objective view of advertiser's plans and proposals with regard to brand advertising. These agencies review the advertising proposal for its various aspects like feasibility of advertising objectives, sufficiency of budgeted amount, and the relevance of particular message appeals for the product concerned and so on. Also, agencies often provide advice to the clients with regard to their advertising and promotion needs.

Advertising agencies are referred to as people's organizations with people as their prime assets. Since creating advertising is the specialty and the reason for their existence, these agencies are able to attract and retain the people with the required talent and specialized skills and provide a team of people to conceive and execute advertising plans of specific clients.

Moreover, these agencies have regular contacts with various support systems having research specialists, art work specialists and so on. Advertiser's gain is for saving of both time and effort, and, to some extent, cost.

Agencies work for different clients having differing advertising needs, plans and proposals. This allows agencies to gain as they acquire breadth of knowledge and expertise by working on different proposals. This benefits other advertisers too, as they get a broader perspective to the solution to their communication problems. Moreover, due to their breadth of knowledge that these agencies have, they are able to provide their services even in the riskier situations, such as the introduction of a new product.

As compared to advertiser or other alternative agencies, the outside agencies are in a better position to provide advice on whether the product should be advertised or not. And in case the product is advertised through agency's initiatives, it acquires a certain personality and image in the market, as the creative talent of the agency sets apart the product from its competitors.


Advertising Agency – Remuneration : Commission and Fee System

Agency remuneration is an important aspect of decision making while arranging for an outside advertising agency. It is the underlying factor which determines the relationship between the agency and the advertiser.

There are two basic systems of compensating agency for its services:

I. The commission system and

ครั้งที่สอง The fee system.

I. Commission System :

This system of compensating advertising agency can be traced back to the earlier times when the agencies used to work as agents selling media time and space on behalf of the media houses. They were paid commission on their sales and the rate of commission used to be 15 per cent of sales value. The same practice is continuing even today with the only difference that 15 per cent commission on media bills is now borne by the advertiser for whom the agencies work and buy media space and time.

It is the advertiser who pays the agency 15 per cent commission on the amount billed for buying media time and space. The manner in which the payment is done can be explained with an example. If the agency places a half page ad with a newspaper costing say Rs. 100, 000, the newspaper house would bill the agency for Rs. 85, 000, ie 15 per cent less for agency commission.

The agency in turn bills the client for Rs. 100, 000 and pays Rs. 85, 000 to media and retains Rs. 15, 000 as its commission. This is the gross income for the agency and after deducting the cost incurred in preparing, planning and placing the ad and certain other overhead expenses, the balance figure constitutes its net profit. Advertisers do not pay the commission directly to the agency. Instead, it occurs indirectly as an agency is allowed by the media to deduct 15 per cent of the billed amount as a functional discount for performing various activities benefiting the media.

Beside commission, agencies also receive direct payment from the advertiser. This payment occurs for the cost of material and for the outside services like television production facilities hired for producing the ad. Usually, agencies bills the client for cost plus 17.65 per cent of material and services.

Evaluation of Commission System:

Although 15 per cent commission system is the traditional way of compensating the agencies and is much in practice also, yet it is evaluated time and again as there are doubts and controversies in the working of this system. Therefore, as a client an advertiser always tries to make a move towards other compensation procedures, whereas agencies themselves are always in the favour of commission system.

First, the commission system of compensating agencies is tied with media cost and the more the client spends on media, the more the agency is likely to get by way of its commission. Therefore, agencies usually tend to avoid non-commissionable media and suggest/buy the expensive media, disregarding its effectiveness.

Secondly, there is a lack of equitability between the amount of commission charged and the services provided by the agency. The fixed percentage of commission has no relationship with the cost of producing ads and as such agencies also do not follow the cost accounting system of matching revenue with expenditure.

However, agencies being the proponents of commission system provide counter arguments and justify the commission system. They consider it as the most flexible system where competition is more on non-price basis. In order to compete, agencies agree for adding more services though usually for big advertisers only. Also, the fixed percentage of commission is proposed to be compared with ad effectiveness, ie in terms of media capacity to reach a number of audiences, and not the cost of producing ads.

After globalization in the 90's, unbundling of full service agencies resulted into the onset of media buying agencies. These agencies offered for optimizing client's media spend by negotiating better deals with the media. It was then that several companies have started questioning the sanctity of 15 per cent commission as it was only out of industry tradition that 15 per cent rate of commission has become a practice and in no way this constitutes the industry norm.

This clearly meant that 15 per cent commission could be shared as- 10 per cent for the media buyer and 5 per cent for the agency in a few cases, and 12.50 and 2.50 respectively in most.

However, the industry experts feel that the departure from 15 per cent commission may cause squeezing of an agency's already tight margins and will negatively affect the agency's capacity to provide various services including specialized ones. So, the problem in actual is not that of 15 per cent rate of commission, instead it is like paying but not getting good work, or not rewarding when really good work is done. The more concerning issue, therefore, is how to keep the agencies motivated and well remunerated.

ครั้งที่สอง Fee Based System :

In view of clients' uneasiness with the commission based system, the trend is more towards the fee system, where clients pay to their agencies either the fixed negotiated fee amount or some combination of fee and commission. The fee is fixed on the basis of estimates of total number of service hours in all the departments required for creating advertising.

The fee is determined after multiplying total hours with hourly rate and 25 per cent is added further to cover the overhead cost and to provide for agency margins. Either during or at the end of the year, the estimated fee is adjusted for the difference between estimates and the actual cost of creating advertising.

In case of commissionable media, the client is billed for negotiated or published rate minus 15 per cent as agency commission, which is credited against the fee. If there is any discrepancy, the balance is made up either by the agency or the client as per the requirements of the situation. Cost of supplies, any material and services procured from outside the agency are billed to the client at actual cost.

Evaluation of Fee System :

The advantages of fee system or fee plus commission system are many which include:

1. The fee system is directly related to the services being provided. Accordingly, the agency can easily tailor their services to adjust with client's needs. The clients are also more assured of being served appropriately as they are likely to get what they have paid for.

2. Since the basis to remuneration are the services and not the media cost, the possibility of agencies getting biased towards expensive commissionable media is least in the fee system.

3. The agencies also stand to gain in the fee system as there is more stability and assurance of getting adequately remunerated for the services being offered. As compared to commission system, fee system does not require on the part of agency to provide any kind of justification for the services being rendered.

The disadvantages of Fee System Include:

1. Competition among the agencies is likely to be more price based rather than service based. Whereas in commission system, agencies tend to provide quality services in order to justify the amount of 15 per cent commission.

2. The fee system works on the basis of 'the lower the fee the better it is' concept and the quality of services is likely to suffer.

3. Agencies also, at times, tend to loose as they might get into the situation of doing more work for the client than is needed. This results into over servicing the client for the same fee level.

4. The determining of fee structure on the basis of an estimation of the number of hours to be worked might lead to over indulgence of the client in agency's internal operations. And this may tend to harm the client-agency relationship.

5. Many agencies and marketers find the entire process of developing a fee based system too time consuming and complex.

6. Although fee system is considered a better way of making payments, it requires a change in mind sets and training to the people on how to do it. This is particularly true in the context of Indian ad industry.

Cost Plus Agreement :

This is another technique of remunerating the agency for their services. The basis for cost plus agreement system is also the services or the work done but with the difference that the cost plus system requires the agency to keep detailed record of the services and the cost it incurs in rendering those services to the client.

The cost of overhead expenses and the mark up for profit are added further to the cost of services to determine the amount finally billed to the client. Clients prefer the fee and cost plus basis of remuneration due to the transparency of these systems. The clients can work out easily what they are paying and what they are getting in the form of services.

The agencies, however, find these systems more difficult to operate as either they require detailed accounting of cost being done with utmost care or the accurate estimation of service hours. And with such systems of remuneration the process of bidding advertiser's account become more tedious.

Since, the remuneration system is tied either to services or the cost of services it tends to works against the higher level of creativity to prevail while creating advertising and placing it with the media.

Performance Linked Remuneration :

In view of the problems with both commission and fee/cost based system and also that clients have become more demanding for accountability on the part of their agencies, the move is now more towards performance based remuneration. Instead of services to be offered agencies are being tied to their performance, ie how well they meet their pre-determined performance goals.

Depending upon the situation these performance goals are usually determined in terms of measures such as sales, market share, quality of creative work done and so on. To the extent the performance goals are fulfilled, agencies are paid either through commission, or fee, or bonus, or incentives or some combinations of these.

From agency's point of view the move away from commissions is inevitable and has far reaching implications for agency business. Agencies, especially the large agencies, aim for a satisfaction of total communication needs of the clients. But they are finding it difficult to avail the growth opportunities brought out by the other specialized disciplines as a solution to satisfy total communication needs of the clients.

With the squeezing margins and the rising overheads and other expenses, these agencies feel the growing business propositions as unviable for them and have to get restricted to their low margin business of advertising.

In such situations agencies plan to respond by strengthening out their traditional operations, collaborating with others to bring together their efficiencies and so to have benefits of scale by bidding out business from many advertisers. Thus, instead of margin, volume of business becomes impetus for their growth.


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ