หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดหาโดยรวมและส่วนประกอบ! อุปทานรวมคือมูลค่าเงินของผลผลิตรวมที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจสำหรับการซื้อในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อแสดงออกมา ในแง่กายภาพอุปทานรวมหมายถึงการผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ สันนิษฐานว่าในระยะสั้นราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงและความยืดหยุ่นของอุปทานไม่มีที่สิ้นสุด ในระดับราคาที่กำหนดสามารถเพิ่มผลผลิตได้จนกว่าทรัพยากรทั้งหมดจะถูกใช้อย่างเต็มที่ ถ้าเราลงลึกไปกว่านี้เราจะพบว่าอุปทานรวมถูกแสดงด้วยรายได้ประชาชาติ อย่างไร? เรารู้ว่ามูลค่าเงินของผลผลิตขั้นสุดท้ายถูกแจกจ่ายเป็นค่าเช่าค่าจ้างดอกเบี้ยและผลกำไรท่ามกลางปัจจัยการผลิตซึ่งช่วยในการผลิตผลผลิต จากมุมมอง

เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างต้นทุนทางเศรษฐกิจและต้นทุนการบัญชี นักเศรษฐศาสตร์คิดว่าต้นทุนแตกต่างจากนักบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน นักบัญชีมักจะมองย้อนกลับไปที่การเงินของ บริษัท เนื่องจากต้องติดตามสินทรัพย์และหนี้สินและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ต้นทุนการบัญชีรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณภาษี ในทางกลับกันนักเศรษฐศาสตร์ก็มองมุมมองเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าของ บริษัท พวกเขากังวลกับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและวิธีที่ บริษัท จะสามารถจัดเรียงทรัพยากรใหม่เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงผลกำไร ดังนั้นพวกเขาจะต้องเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายโอกาส ตัวอย่าง

อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันที่บริสุทธิ์การแข่งขันที่สมบูรณ์แบบและการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์! รูปแบบการตลาดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับของการแข่งขันที่เกิดขึ้นในตลาด ในวงกว้างเรามีรูปแบบการตลาดดังต่อไปนี้ 1. การแข่งขันที่บริสุทธิ์: การแข่งขันที่บริสุทธิ์กล่าวกันว่ามีอยู่เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสองข้อต่อ

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับคุณภาพของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการอาจถูกเรียกว่าประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเขาสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เท่านั้น ในแง่ของคนธรรมดาผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่จะนำความคิดที่ได้รับมาของเขาไปใช้ในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจและดำเนินการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอาจต้องเผชิญกับความตื่นตัวที่ผิดปกติ นิสัยชอบการเสี่ยงและความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ คุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ : - 1. ความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นและความเพียร 2. มีระเบียบวินัยและมุ่งมั่นที่จะบรรลุ 3. ความมั่นใจในตนเองและการมองโลกในแง่ดี 4. ควา

เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเงินอัตราดอกเบี้ยและราคา บทบาทของเงิน: เงินเป็นหนึ่งในแนวคิดเหล่านั้นที่เหมือนช้อนชาหรือร่ม แต่แตกต่างจากแผ่นดินไหวหรือบัตเตอร์คัพมีความชัดเจนในเบื้องต้นโดยการใช้หรือวัตถุประสงค์ที่พวกเขาให้บริการ Ralph G. Hawtrey, 1928. เราทุกคนรู้ว่าเงินสำคัญแค่ไหนในชีวิตของเรา หากไม่มีเงินเราไม่สามารถจัดการกิจกรรมประจำวันของเราได้อย่างราบรื่นง่ายดายและรวดเร็ว เงินมีอยู่ในสามรูปแบบที่แตกต่างกัน - เป็นบันทึกสกุลเงินและเหรียญในกระเป๋าของเราเป็นรายการในบัญชีธนาคารของเราและเป็นมูลค่าของความมั่งคั่งของเรา เราทุกคนทำงานหนักและทำงานหนักตลอดทั้งวันเพื่อหารายได้ซึ่งท้ายที่สุดดูเหมือ

มาร์แชลได้แบ่งการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ออกเป็นสี่ช่วงเวลา: ช่วงเวลาตลาดช่วงเวลาสั้นระยะเวลานานและช่วงเวลาทางโลก ช่วงเวลา # 1 ราคาตลาดช่วงเวลา: ช่วงเวลาตลาดเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่อุปทานคงที่ราคาจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์ ช่วงเวลาเป็นเพียงไม่กี่วันหรือสัปดาห์ซึ่งอุปทานของสินค้าสามารถเพิ่มขึ้นจากสต็อกที่กำหนดเพื่อให้ตรงกับความต้องการ เป็นไปได้สำหรับสินค้าคงทน ช่วงเวลาสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่ายเพียงวันเดียว ตัวอย่างเช่นหากความต้องการผักเพิ่มขึ้นอุปทานของมันจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ในวันเดียวกัน ดังนั้นอุปทานของผักคงที่ราคาจะถูกกำหนดโดยความต้องการในวันนั้น ราคาแลกเปลี่ยนในตลาดเรียกว่าราคาตลาดซึ่งเปลี่ยนแปลงต

ดร. มาร์แชลได้ก่อตั้งแนวคิดเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของราคาตามอุปสงค์ ในคำง่ายๆความยืดหยุ่นของราคาอุปสงค์คืออัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่ต้องการกับการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ของราคา กล่าวอีกนัยหนึ่งความยืดหยุ่นของอุปสงค์ราคาเป็นตัวชี้วัดของการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ในปริมาณที่ซื้อของดีเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของราคา ดังนั้นจึงเป็นอัตราที่ความต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่ามันเป็นอัตราหรือระดับของการตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนแปลงราคา ดังนั้นความยืดหยุ่นของราคาความต้องการร่วมสามารถเขียนได้ดังนี้: คำนิยาม: แนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นขอ

ในบทความนี้เราจะพูดถึงทฤษฎีของ David Ricardo เกี่ยวกับความได้เปรียบด้านต้นทุนเปรียบเทียบ David Ricardo เชื่อว่าการค้าระหว่างประเทศอยู่ภายใต้ความได้เปรียบด้านต้นทุนเปรียบเทียบมากกว่าความได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างแท้จริง ประเทศจะมีความเชี่ยวชาญในสายการผลิตที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบหรือเชิงเปรียบเทียบในราคามากกว่าประเทศอื่น ๆ และจะขึ้นอยู่กับการนำเข้าจากต่างประเทศของสินค้าดังกล่าวทั้งหมดซึ่งมีข้อเสียด้านค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ สมมติว่าอินเดียผลิตคอมพิวเตอร์และข้าวในราคาสูงในขณะที่ญี่ปุ่นผลิตสินค้าทั้งสองในราคาต่ำ ไม่ได้หมายความว่าญี่ปุ่นจะมีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องข้าวและคอมพิวเตอร์และอินเดียก็ไม

ต้นทุนการผลิต: เงินจริงและค่าเสียโอกาส! แนวคิดของต้นทุนการผลิตมีความสำคัญมากในเชิงเศรษฐศาสตร์เนื่องจากมีผลต่อการผลิตการจัดหาการขายและการกำหนดราคาในตลาด มันหมายถึงต้นทุนการผลิตเป็นฟังก์ชั่นของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับราคาเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะขยายหรือทำสัญญาเอาท์พุท มาร์แชลล์ได้แยกความแตกต่างระหว่างต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่าย) ของการผลิตโดยกล่าวว่า“ ความพยายามและการเสียสละของผู้ผลิตทั้งหมดคือต้นทุนการผลิตที่แท้จริงในขณะที่เงินที่จ่ายให้กับปัจจัยการผลิตอื่นสำหรับความพยายามเหล่านี้คือ เรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต” แนวคิดของต้นทุนที่แท้จริงแม้ว่าจะมีความสำคัญจากมุมม

ให้เราทำการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ยุคของเทคโนโลยีโมเด็มสามารถสืบย้อนไปถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมในบางประเทศในยุโรป เทคโนโลยีโมเด็มได้รับการแนะนำในด้านการเกษตรในประเทศเหล่านี้ ตั้งแต่นั้นมาด้วยความก้าวหน้าของความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้รับการแนะนำทั่วโลกค่อนข้างสม่ำเสมอ น่าเสียดายที่แอลดีซีไม่ดีไม่สามารถเติบโตได้เหมือนประเทศพัฒนาแล้ว พวกเขาล้าหลังประเทศพัฒนาแล้วในแง่ของเทคโนโลยีที่ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผลผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่ำ ก่อนปี 1970 ผลผลิตการเกษตรของอินเดียไม่เพิ่มขึ้นมากตามความต้

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีองค์กรคือการศึกษาทางสังคมวิทยาขององค์กรทางสังคมที่เป็นทางการเช่นธุรกิจและระบบราชการและความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาดำเนินงานอยู่ มันเสริมการศึกษาพฤติกรรมองค์กรและการศึกษาทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีองค์การหมายถึงการศึกษาโครงสร้างการทำงานและประสิทธิภาพขององค์กรและพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มภายใน รายชื่อทฤษฎีองค์กรคือ: - 1. ทฤษฎีคลาสสิกหรือดั้งเดิม 2. มนุษยสัมพันธ์หรือทฤษฎีนีโอคลาสสิค 3. ทฤษฎีการตัดสินใจ 4. แนวทางของระบบ 5. อุดมคติของเวเบอร์ในระบบราชการ 6. ทฤษฎีสมัยใหม่ 7. ฮอว์ ธ อร์นศึกษา 8. ทฤษฎีการเผชิญเหตุ 9. ทฤษฎีแรงจูงใจ 10. ทฤษฎีการตัดสินใจ 11. ทฤษฎ

อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการการลงทุนและการลงทุนต่างประเทศสุทธิ! เครดิตภาษีการลงทุนจะส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนไหลออกสุทธิ / การลงทุนต่างประเทศสุทธิในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดใหญ่ :

ประเด็นต่อไปนี้เน้นวิธีการจัดทำงบประมาณทุนห้าอันดับแรก วิธีการคือ: 1. ระดับของวิธีการเร่งด่วน 2. วิธีการปฏิบัติในปีแรก 3. วิธีการคืนทุน 4. วิธีอัตราผลตอบแทน 5. วิธีมูลค่าปัจจุบัน วิธีการจัดทำงบประมาณทุน # 1 ระดับความเร่งด่วน: งานโครงการที่เร่งด่วนที่สุดคือไม่สามารถเลื่อนออกไปก่อนได้ ตัวอย่างเช่นหากเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตเนื่องจา

บทความที่กล่าวถึงด้านล่างให้ภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดราคาในทฤษฎี การวิเคราะห์ตลาด : การกำหนดราคาใช้ช่วงกลางของการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจของผู้บริหารเช่นกัน เป็นเพราะราคามีผลต่ออุปสงค์หรือปริมาณที่ขายและปริมาณที่ขายจะส่งผลต่อต้นทุน ดังนั้นราคาจึงมีผลต่อกำไรผ่านผลกระทบต่อปริมาณที่ต้องการ (และรายได้รวม) และต้นทุนทั้งหมด ดังนั้นการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์จึงเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนเพื่อหากำไร แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเราหมายถึงอุปสงค์และอุปทานในฐานะกองกำลังที่อยู่เบื้องหลังราคาของสินค้า แต่ในทางปฏิบัติมีปัจจัยอื่น ๆ เช่นนโยบายรัฐบาลวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตโครงสร้างตลาด (เช่นลักษณะกา

อ่านบทความนี้ในภาษาฮินดีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการตั้งค่าสภาพคล่องที่น่าสนใจ इससिद्धान्तकाप्रतिपादनप्रसिद्धअर्थशास्त्रीजे एम कीन्स (JM Keynes) ने 1936 मेंप्रकाशितअपनीपुस्तक 'ทฤษฎีทั่วไปของการจ้างงานดอกเบี้ยและเงิน' मेंकिया। कीन्सकेअनुसारब्याजदरपूर्णतःएकमौद्रिकघटनाहै। उनकेअनुसारब्याजकीदरमुद्राकीूूू्रििंमाँगकीसापेक्षिकशक्तियोंं कीन्सकेअनुसार, ” क्याजवहकीमतजोकिधधककाााा” การตั้งค่าสภาพคล่อง (การตั้งค่าสภาพคล่อง) สำหรับการตั้งค่าสภาพคล่อง (Liquidity Preference) (Liquidै Pre (Liquid ((।।।। Liquid Liquid Liquid Liquid Liquid Liquid Liquid Liquidै नकदमुद्राकीमाँगकोतरलतापसन्दगीकहाजाताहै। मुद

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับประเภทของกลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์การเติบโตคือกลยุทธ์ที่องค์กรดำเนินการเมื่อเพิ่มระดับของวัตถุประสงค์ขึ้นสูงกว่าการสำรวจระดับความสำเร็จในอดีต การเพิ่มขึ้นบ่อยที่สุดซึ่งบ่งชี้ว่ากลยุทธ์การเติบโตคือการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและหรือวัตถุประสงค์การขายขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์การเติบโตมีการติดตามเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย กลยุทธ์การเติบโตเกี่ยวข้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพอย่างมาก กลยุทธ์เหล่านี้ถูกนำมาใช้เมื่อ บริษัท ขยายขอบเขตกลุ่มลูกค้าฟังก์ชั่นของลูกค้าและเทคโนโลยีทางเลือกอย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะโดยลำพังหรือใช้ร่วมกัน กลยุทธ์การเจริญเติบโตสามารถนำมาใช้

อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสูตรการคำนวณ RER! RER ระหว่างทั้งสองประเทศคำนวณจาก NER และระดับราคาของตะกร้าสินค้าและบริการที่กำหนดในทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง RER และระดับราคาภายในประเทศ (P) แต่มีความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่าง RER และ P * RER ขึ้นอยู่กับ (a) NER และ (b) อัตราส่วนราคาสัมพัทธ์ RER จะเพิ่มขึ้นหาก NER เพิ่มขึ้นหรือราคาของสินค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นหรือราคาสินค้าต่างประเทศลดลงเช่น ถ้าєสูงเช่น RER เพิ่ม→มันหมายถึง P * <P สินค้าต่างประเทศค่อนข้างถูก สินค้าในประเทศมีราคาค่อนข้างแพง การนำเข้าจะเพิ่มขึ้น การส่งออกจะลดลงการส่งออกสุทธิจะลดลง . . . NX จะเป็นลบ ในทำนองเดียว

การผลิตสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นต้องมีการหันเหความสนใจของทรัพยากรการผลิตจากภาคอื่น ๆ ไปยังภาคการส่งออก จำนวนยูทิลิตี้ที่สูญเสียหรือเสียสละต่อหน่วยของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าส่งออกถือเป็นต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตการส่งออก ไม่ว่าประเทศนั้นจะได้กำไรจากการค้าขายหรือไม่สามารถวัดได้อย่างแท้จริงหากพิจารณาถึงต้นทุนที่แท้จริง Jacob Viner เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่แท้จริงในการวัดเงื่อนไขการค้าผ่านแนวคิดของเงื่อนไขการค้าที่แท้จริงของเขา เงื่อนไขการค้าต้นทุนที่แท้จริงสามารถวัดได้โดยการคูณเงื่อนไขการค้าเพียงอย่างเดียวโดยดัชนีของปริมาณของความไม่พอใจ (ความเจ็บปวดการเสียสละความไร้แสงและอื่น ๆ ) ต่อหน่วยทร

การถกเถียงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และยืดหยุ่นไม่สมบูรณ์หากไม่มีข้อโต้แย้งว่านักเศรษฐศาสตร์มีความก้าวหน้าในการสนับสนุนและต่อต้านระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นหรือผันผวน อาร์กิวเมนต์สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น: อาร์กิวเมนต์หลักที่สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นมีดังนี้: (i) กลไกง่าย ๆ : ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นทำงานได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการล้างตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มันช่วยให้มั่นใจการปรับอัตโนมัติระหว่างกองกำลังของอุปสงค์และอุปทาน กลไกนี้เป็นเรื่องง่ายเพราะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงของหน่วยงานการเงินหรือการคลังในตลา

ให้เราทำการศึกษาเชิงลึกของสมมติฐานการมาบรรจบกัน หลังจากอ่านบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ: 1. ประเภทของการลู่เข้า 2. เส้นทางที่เป็นไปได้ของการลู่เข้า ประเภทของการบรรจบกัน : การบรรจบกันแบบไม่มีเงื่อนไขมีสามประเภทการลู่แบบไม่มีเงื่อนไขการลู่แบบมีเงื่อนไขและไม่มีการลู่เข้า (i) การ บรรจบกันแบบไม่มีเงื่อนไข: จากการบรรจบกันอย่างไม่มีเงื่อนไข

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการประเมินประสิทธิภาพ การประเมินการมีส่วนร่วมของพนักงานให้กับองค์กรสามารถกำหนดเป็นกระบวนการของการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดว่าการปฏิบัติงานของพนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรหรือไม่ การประเมินประสิทธิภาพสามารถกำหนดเป็นกระบวนการที่ผู้จัดการดำเนินการเพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสามประเภทคือยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ในเชิงกลยุทธ์กิจกรรมของพนักงานจะต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร องค์กรควรออกแบบระบบประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน สิ่งน

บทความที่กล่าวถึงด้านล่างให้บันทึกย่อเกี่ยวกับสมมติฐานรายได้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สมมติฐานรายได้สัมพัทธ์การบริโภคเป็นหน้าที่ของรายได้ปัจจุบันเทียบกับระดับรายได้สูงสุดก่อนหน้านี้ มีสมมติฐานเกี่ยวกับรายได้ที่สัมพันธ์กันหลายรุ่น เนื่องจากสูตรที่ James S. Duesenberry ได้รับความสนใจมากที่สุดเราจะมุ่งเน้นไปที่มัน Duesenberry กล่าวว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งมีอยู่ในสังคมของเราสำหรับคนที่จะเลียนแบบเพื่อนบ้านของพวกเขาและเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้นหากรายได้ของบุคคลเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะปล่อยให้การกระจายของรายได้ไม่เปลี่ยนแปลงการบริโภคเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากไดรฟ์

I. อัตราเงินเฟ้อและการจัดทำดัชนี: อัตราเงินเฟ้อพิสูจน์อักษรเศรษฐกิจ โดยทั่วไปมีสัญญาสองประเภทที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจากภาวะเงินเฟ้อ: (ก) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว: สัญญาที่ทำมานานกว่า 25 ปีหรือมากกว่า 25 ปีโดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยสำหรับช่วงเวลาของสัญญา (ข) สัญญาค่าจ้าง: ดัชนีเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงข้อกำหนดของสัญญากับพฤติกรรมของระดับราคาเพื่อลดความเสี่ยงของผู้คนที่มีต่อภาวะเงินเฟ้อ ครั้งที่สอง อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย: (a) อัตราเงินเฟ้อและที่อยู่อาศัย: ปฏิสัมพันธ์ของอัตราเงินเฟ้อและภาษีมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการกู้ยืมที่แท้จริง การจำนองกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นระยะเวลา 20 หรื

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับ: - 1. บทนำสู่อังค์ถัด 2. การจัดระเบียบและหน้าที่ของอังค์ถัด 3. การประชุม 4. โปรแกรมบูรณาการสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ 5. ระบบการตั้งค่าทั่วไป (GSP) 6. การถ่ายโอนเทคโนโลยี 7. บริษัท เซาท์ - เซาท์ -Operation 8. ความสำเร็จ 9. ความล้มเหลว บทนำสู่อังค์ถัด: ระบบเบรตตันวูดส์มีหลักการชี้นำการค้าเสรีและการไม่เลือกปฏิบัติในการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดสถาบันเช่นไอเอ็มเอ

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ Paul Samuelson เรียกมันว่าราชินีแห่งวิทยาศาสตร์ทางสังคม มันเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคม ในความเป็นจริงปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของโลกหลายประการเช่นการว่างงานและเงินเฟ้อการขาดดุลงบประมาณและการค้าและการคุ้มครองหนี้สาธารณะระหว่างประเทศล้วนเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์และรูปแบบในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา - อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและลดลงการว่างงานสูงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการฟื้นตัวได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการคิดทางเศรษฐกิจ พวกเขาได้สร้างความสนใจเพิ่มเติมในเรื่องเศรษฐศาสตร์ ผู้คนทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจเหตุการณ์เศรษ

ให้เราทำการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายการเงินและการคลัง หลังจากอ่านบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ: 1. ผลของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายและภาษี 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินและการเปลี่ยนแปลงของ LM Curve 3. ประสิทธิผลเชิงสัมพัทธ์ของนโยบายการเงินและการคลัง ผลของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายและภาษี: (i) ผลของ

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับการจำแนกและการคำนวณอัตราส่วน การจำแนกประเภทของอัตราส่วน : อัตราส่วนอาจจำแนกได้จากจุดยืนต่าง ๆ และ ได้แก่ : (A) การจำแนกตามงบ: การจำแนกประเภทนี้ยึดตามข้อความที่ได้รับข้อมูลเพื่อการคำนวณอัตราส่วนเนื่องจากข้อมูลทางบัญชีนั้นได้มาจากสองงบคืองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ต่อไปนี้จะรวมอยู่ในการจัดหมวดหมู่นี้: (1) อัตราส่วนงบดุลหรืออัตราส่วนทางการเงิน: เหล่านี้รวมถึง: (i) อัตราส่วนสภาพคล่อง (ii) อัตราส่วนสภาพคล่อง (iii) อัตราส่วนสต็อก (iv) อัตราส่วนกรรมสิทธิ์และ (v) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (2) อัตราส่วนบัญชีกำไรและขาดทุนหรืออัตราส่วนการดำเนินงาน: เหล่านี้รวมถึง: (i) อัตราส่วนกำไร

กำไรถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของกิจกรรมทางธุรกิจ Peter Drucker กล่าวว่า“ ผลกำไรเป็นเงื่อนไขของการอยู่รอด เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต, ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในธุรกิจ” ดังนั้นกำไรควรได้รับการวางแผนและจัดการอย่างเหมาะสม องค์กรควรวางแผนกำไรโดยคำนึงถึงความสามารถและทรัพยากรขององค์กร การวางแผนกำไรวางรากฐานสำหรับงบกำไรขาดทุนในอนาคตขององค์กร กระบวนการวางแผนกำไรเริ่มต้นด้วยการพยากรณ์ Les และประมาณระดับการทำกำไรที่ต้องการในมุมมองสภาวะตลาด รูปที่ 6 แสดงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนกำไร: ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนกำไร (ดังแสดงในรูปที่ 6) มีการอธิบายดังนี้: 1. การสร้างเป้าหมายผลกำไร: หมายความว่าเป้

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับระดับการจัดการ คำว่า 'การจัดการ' นั้นมาจากคำว่า "มนัส" ในภาษาละตินซึ่งแปลว่ามือ ดังนั้นการจัดการหมายถึงการจัดการกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง การจัดการหมายถึงกระบวนการของการกำหนดวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและบรรลุผลสำเร็จผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การจัดการสามารถใช้ได้ทุกที่เช่นจำเป็นสำหรับทุกองค์กร อย่างไรก็ตามระดับการจัดการขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร อาจมีขนาดเล็กขนาดกลางหรือองค์กรขนาดใหญ่ การจัดการองค์กรขนาดเล็กนั้นง่ายกว่าเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ ในองค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานจำนวนมาก การจัดการจึงแบ่งออกเป็นระดับที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปมีการจัดการสาม

การเติบโตทางเศรษฐกิจ: หมายเหตุเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ! (a) ความหมายของการเติบโตทางเศรษฐกิจ: ทุกประเทศในโลกสมัยใหม่มีเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่เราเข้าใจอะไรจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ “ การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นกระบวนการของการเพิ่มรายได้ที่แท้จริงของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะเวลานาน” ที่นี่สองจุดต้องเน้นเป็นพิเศษ: (i) รายได้ที่แท้จริงของประเทศเพิ่มขึ้น: หมายถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติในแง่ของสินค้าและบริการและไม่ใช่ในแง่ของเงินรายได้ประชาชาติในแง่ของเงินอาจเพิ่มขึ้นเพียงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาแม้ว่าผลผลิตของสินค้าและบริการที่ผลิตในระหว่างปีอาจคงที่หรือตก