เรียงความเรื่องเงินเฟ้อ! เรียงความเรื่องความหมายของเงินเฟ้อ: คำว่าเงินเฟ้อและการว่างงานเป็นคำที่พูดถึงกันมากที่สุดในสังคมปัจจุบัน สองคนนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติทางเศรษฐกิจทั้งหมด เกือบทุกคนมั่นใจว่าเขารู้ว่าเงินเฟ้อคืออะไร แต่มันก็ยังคงเป็นแหล่งของความสับสนอย่างมากเพราะเป็นการยากที่จะนิยามอย่างชัดเจน อัตราเงินเฟ้อมักถูกกำหนดในแง่ของสาเหตุที่คาดการณ์ไว้ อัตราเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณเงินมีมากกว่าสินค้าและบริการที่มีอยู่ หรือเงินเฟ้อเกิดจากการขาดดุลงบประมาณ งบประมาณขาดดุลอาจได้รับเงินทุนจากการสร้างเงินเพิ่มเติม แต่สถานการณ์ของการขยายตัวทางการเงินหรือการขาดดุลงบประมาณอาจไม่ทำให้ระด

ให้เราทำการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับความหมายการจำแนกการกำหนดราคาของอุปสงค์และอุปทานและประเภทของตลาดที่สำคัญ ตลาด : ตลาดเป็นแนวคิดหลักของบทความนี้ ยิ่งไปกว่านั้นมันอาจเป็นแนวคิดที่สำคัญที่สุดของเศรษฐศาสตร์จุลภาค คำว่า 'ตลาด' หมายถึง “ การจัดเรียงแบบสถาบันใด ๆ ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสื่อสารกันเพื่อซื้อหรือขายสินค้า” อาจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการผลิตของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของตลาดในการดำเนินงาน นักเศรษฐศาสตร์พบว่ามีประโยชน์ในการแยกแยะสถานการณ์ตลาดตามความสามารถในการแข่งขันและขอบเขตที่แต่ละ บริษัท มีอำนาจในการควบคุมราคาที่ขายผลิตภัณฑ์ อำนาจนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่

ทฤษฎีการทำให้เท่าเทียมกันของราคาปัจจัยเป็นข้อพิสูจน์ที่สำคัญของทฤษฎีการค้าของ HO หากมีการเคลื่อนไหวของปัจจัยระหว่างประเทศฟรีราคาของปัจจัยการผลิตจะได้รับความเท่าเทียมกันอย่างไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามนักทฤษฎีคลาสสิกเช่นเดียวกับ Heckscher และ Ohlin ได้สันนิษฐานว่าปัจจัยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในระดับนานาชาติ สิ่งนี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญว่าการค้าระหว่างประเทศจะมีผลต่อราคาของปัจจัยการผลิตอย่างไร ในทางตรงกันข้าม Heckscher ชี้ให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศในสินค้าโภคภัณฑ์จะทำหน้าที่แทนการเคลื่อนย้ายของปัจจัยระหว่างประเทศซึ่งนำไปสู่การทำให้เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ของต้นทุนหรือราคาปัจจัย ในทางกลับกัน Ohlin

ความแตกต่างระหว่างการจ้างงานเต็มรูปแบบและความสมดุลภายใต้การจ้างงาน! (i) สมดุลการจ้างงานเต็มรูปแบบ: สมดุลการจ้างงานเต็มหมายถึงความสมดุลที่ทรัพยากรทั้งหมดในเศรษฐกิจมีการใช้อย่างเต็มที่ (ลูกจ้าง) กล่าวง่ายๆเมื่อเกิดความสมดุลระหว่าง AD และ AS เมื่อเกิดการจ้างงานอย่างเต็มรูปแบบของทรัพยากรมันถูกเรียกว่าดุลการจ้างงานเต็มรูปแบบ ไม่มีทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ ไม่มีการว่างงานโดยไม่สมัครใจ ความต้องการโดยรวมนั้นเพียงพอสำหรับการใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีให้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์เช่นนี้อุปสงค์โดยรวมไม่เกินหรือขาดไม่ได้ แต่มีปริมาณเท่ากับ 'ระดับการจ้างงานเต็มรูปแบบ' มันเท่ากับสิ่งท

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับเส้นอุปทานในระยะยาวของอุตสาหกรรมภายใต้การแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ มีสามกรณี: (I) เส้นโค้ง LRS ของอุตสาหกรรมภายใต้เงื่อนไขต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (II) เส้นโค้ง LRS ของอุตสาหกรรมต้นทุนที่ลดลง และ (III) เส้นโค้ง LRS ของอุตสาหกรรมต้นทุนคงที่ เราจะได้รับเส้นโค้งอุปทานในระยะยาวของอุตสาหกรรมในสามกรณีข้างต้นด้วยความช่วยเหลือของมะเดื่อ 10.11-10.13 ในแต่ละตัวเลขเหล่านี้เราได้สันนิษฐานว่าในสถานการณ์เริ่มต้นราคาของผลิตภัณฑ์คือ p และในราคานี้ บริษัท ที่มีการแข่งขันอยู่ในระยะสั้นและในระยะยาวที่จุด E 1 ( p 1 , q 1 ) และสร้างเอาต์พุตของ q 1 ในส่วน (a) ของตัวเลขเหล่านี้แต่ละตัวและดังนั้นอุต

ให้เราทำการศึกษาเชิงลึกของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ: - 1. คำจำกัดความของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2. ลักษณะของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3. ขอบเขต คำจำกัดความของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ: การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จึงเป็นทฤษฎีเชิงนามธรรมที่เชื่อมโยงกับธุรกิจได้เล็กน้อย แต่แบบจำลองเชิงทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์จะถูกนำไปใช้ในด้านธุรกิจ เมื่อแบบจำ

ในทศวรรษที่สิบเก้าและอายุหกสิบเศษมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโรงเรียนหลักคิดสองแห่งเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจที่ควรนำมาใช้ในประเทศกำลังพัฒนา ในอีกด้านหนึ่งมีนักเศรษฐศาสตร์อย่าง Ragnar Nurkse และ Rosenstein Rodan ซึ่งมีความเห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนควรได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาที่สมดุลของภาคต่างๆของเศรษฐกิจ พวกเขาจึงสนับสนุนการลงทุนพร้อมกันในหลายอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการเติบโตที่สมดุลของอุตสาหกรรมต่าง ๆ นักเศรษฐศาสตร์เช่น HW Singer และ AO Hirschman เชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนั้นควรมีความเข้มข้นของการลงทุนในอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์มากกว่าการกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ กล

ฟังก์ชั่นการผลิต: ความหมายคำจำกัดความและคุณสมบัติ! การผลิตเป็นผลมาจากความร่วมมือของปัจจัยสี่ประการ ได้แก่ การผลิตที่ดินแรงงานทุนและองค์กร นี่คือความจริงที่ว่าไม่มีสินค้าใดสามารถผลิตได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหนึ่งในสี่ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ ดังนั้นผู้ผลิตจึงรวมปัจจัยทั้งสี่ของการผลิตเข้าด้วยกันในสัดส่วนทางเทคนิค เป้าหมายของผู้ผลิตคือการเพิ่มผลกำไรของเขา เพื่อประโยชน์นี้เขาตัดสินใจที่จะเพิ่มการผลิตด้วยต้นทุนต่ำสุดโดยใช้ปัจจัยการผสมผสานที่ดีที่สุดของการผลิต ผู้ผลิตยึดชุดค่าผสมที่ดีที่สุดโดยใช้หลักการของผลตอบแทนและการทดแทนที่เท่าเทียมกัน ตามหลักการของผลตอบแทนที่เท่าเทียมกันผู้ผลิตใด ๆ สามารถมีก

Curve อุปสงค์ของแต่ละ บริษัท ภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน! ตารางความต้องการ (หรือตารางการขาย) ระบุจำนวนผลผลิตที่แต่ละ บริษัท สามารถขายได้ในราคาที่เป็นไปได้ มันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของราคาที่คิดกับปริมาณที่สามารถขายได้ ลักษณะของความยืดหยุ่นของตารางความต้องการดังกล่าวจะแตกต่างกันภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน (a) ความต้องการผลผลิตของ บริษัท ภายใต้การแข่งขันที่บริสุทธิ์: การแข่งขันที่บริสุทธิ์นั้นมีลักษณะเป็น บริษัท ขนาดเล็กจำนวนมาก (หรือผู้ขาย) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน ในตลาดดังกล่าว บริษัท แต่ละแห่งผลิตหรือจัดหาเสบียงจำนวนเล็กน้อยของปริมาณการตลาดทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีการควบคุมอุปทานและราคาข

เศรษฐศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในมือร่างกายของความรู้และในอีกด้านหนึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ อันเป็นผลมาจากความรู้มันมีภาพรวมเกี่ยวกับการทำงานของระบบเศรษฐกิจ ศ. ริคาร์โดเสริมความรู้ทางเศรษฐกิจเล็กน้อยที่รวบรวมโดยสมิ ธ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ให้เครื่องมือที่วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง การมีส่วนร่วมที่ดีที่สุดของริคาร์โด้ในด้านเศรษฐศาสตร์คือการจัดหากลไกการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการใช้เหตุผลเชิงอนุมานหรือเชิงนามธรรมเขาสร้างแบบจำลองที่เข้มงวดซึ่งตัวแปรทางเ

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับทฤษฎีต้นทุนของโอกาสของฮาเบอร์เลอร์ Gottfried Haberler ได้พยายามที่จะปรับปรุงต้นทุนเปรียบเทียบในแง่ของค่าเสียโอกาส เขาแสดงให้เห็นว่าหลักคำสอนของค่าใช้จ่ายในการเปรียบเทียบสามารถมีผลใช้ได้แม้ว่าทฤษฎีแรงงานที่มีมูลค่าจะถูกยกเลิก ทฤษฎีกำหนดต้นทุนการผลิตสินค้าในแง่ของการผลิตทางเลือกที่จะต้องมาก่อนสำหรับการผลิตสินค้าที่เป็นปัญหา ฮาเบอร์เลอร์สเขียนว่า "ต้นทุนส่วนเพิ่มของปริมาณที่กำหนด X ของสินค้า A ต้องถือว่าเป็นปริมาณของสินค้า B นั้นซึ่งจะต้องมาก่อนเพื่อให้ X แทนหน่วย X (1) ของ A สามารถผลิตได้ อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดระหว่าง A และ B ต้องเท่ากับต้นทุนของพวกเขาในแง่ของเงื

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับกฎหมายของการลดลงของยูทิลิตี้ร่อแร่ เรียนรู้เพิ่มเติมว่า Marginal Utility (MU) ลดลงเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของสต็อกสินค้าหรือไม่ ยูทิลิตี้ก็หมายถึงความสามารถของสินค้าที่จะตอบสนองความต้องการที่กำหนด เมื่อเราพูดว่าสินค้ามียูทิลิตี้สูงสิ่งที่เราหมายถึงก็คือมันเป็นที่ต้องการของใครบางคนที่พร้อมจะจ่ายราคาสูงเพื่อแลกกับมัน กฎหมายของ Diminishing Marginal Utility : ยูทิลิตี้ของสินค้าให้กับบุคคลคือขอบเขตที่มันเป็นที่ต้องการของเขาขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้าที่เขามีอยู่แล้ว ประโยชน์ของรองเท้าคู่หนึ่งจะสูงกว่าสำหรับบุคคลที่ไม่มีรองเท้าใด ๆ มากกว่าคู่อื่นที่มีรองเท้าคล้ายกันอยู่สามคู่

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับวัฏจักรการค้า: - 1. ความหมายของวัฏจักรการค้า 2. คุณลักษณะของวัฏจักรการค้า 3. เฟส 4. ทฤษฎี ความหมายของวงจรการค้า: วงจรการค้าหมายถึงความผันผวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในการจ้างงานผลผลิตและรายได้ราคากำไร ฯลฯ มันถูกกำหนดโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากข้อมูลของมิทเชล“ ว

นี่คือเอกสารคำศัพท์เกี่ยวกับ 'Cambridge Quantity Theory of Money' สำหรับชั้นเรียน 9, 10, 11 และ 12 ค้นหาย่อหน้าเอกสารระยะยาวและระยะสั้นเกี่ยวกับ 'Cambridge Quantity Theory of Money' โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนและนักเรียนวิทยาลัย ทฤษฎีปริมาณเงินของเคมบริดจ์ สารบัญกระดาษ ภาคนิพนธ์เกี่ยวกับคุณลักษณะของทฤษฎีปริมาณของเคมบริดจ์ ภาคนิพนธ์ฟิชเชอร์กับสมการเคมบริดจ์ ภาคนิพนธ์เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสมการฟิชเชอร์และเคมบริดจ์ ภาคนิพนธ์ที่เหนือกว่าของสมการเคมบริดจ์ ภาคนิพนธ์การวิจารณ์ของสมการเคมบริดจ์ ภาคเรียนที่ 1. คุณสมบัติของทฤษฎีปริมาณของ Cambridge: นักเศรษฐศาสตร์ชาวเคมบริดจ์ไม่พอใจกับการว

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวางแผน การวางแผนเป็นหน้าที่สำคัญและพื้นฐานของการจัดการ ขั้นตอนที่เป็นระเบียบสามารถทำได้ผ่านการวางแผน การวางแผนระบุวิธีการที่บรรลุวัตถุประสงค์และคาดการณ์กิจกรรมล่วงหน้าได้ดีเช่นการวางแผนควรเกิดขึ้นก่อนที่จะทำ ตามการวางแผนของจอร์จอาร์เทอร์รี่“ การวางแผนเป็นพื้นฐานของฟังก์ชั่นการจัดการขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ที่จัดระเบียบกระตุ้นและควบคุม หากไม่มีกิจกรรมที่กำหนดโดยการวางแผนไม่มีสิ่งใดที่จะจัดระเบียบไม่มีใครทำหน้าที่และไม่จำเป็นต้องควบคุม มุมมองนี้เน้นความสำคัญของการวางแผนในกระบวนการจัดการ” เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวางแผนในขอบเขตขององค์กรธุรกิจองค์กรและกา

คุณสมบัติแปดประการของวัสดุเงินที่เหมาะคือ: 1. การยอมรับทั่วไป 2. การพกพา 3. การทำลายหรือความทนทาน 4. ความเป็นเนื้อเดียวกัน 5. การแบ่งแยก 6. ความอ่อนไหว 7. ความสามารถในการรับรู้ได้ 8. ความเสถียรของค่า! วัสดุเงินในอุดมคติควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: 1. การ ยอมรับทั่วไป: มันเป็นสาระสำคัญของเงิน หากบุคคลไม่ทราบว่าเงินที่เขายอมรับเพื่อแลกเ

I. คำแนะนำ: ปัจจัยหลักของฟังก์ชั่นการบริโภคของเคนส์คือรายได้ อย่างไรก็ตามมีอย่างน้อยสามทฤษฎีที่ปรับเปลี่ยนสมมติฐานรายได้สัมบูรณ์ของเคนส์ ครั้งแรก James S. Duesenberry กล่าวว่าการบริโภคขึ้นอยู่กับรายได้ที่สัมพันธ์กัน ผู้คนมีแนวโน้มที่จะบริโภคมากขึ้นแท้จริง 'ติดตามโจนส์' ซึ่งหมายความว่าการใช้จ่ายการบริโภคส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากรายได้ที่ได้รับจากครัวเรือนใกล้เคียง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรายได้สัมพัทธ์ที่กำหนดการบริโภค สิ่

รายชื่อนักวิจารณ์สังคมนิยมยุคแรกของโรงเรียนคลาสสิคสี่แห่ง: - 1. Robert Owen 2. Francois Marie Charles Fourier 3. Louis Blanc 4. Pierre Joseph Proud Hon นักวิจารณ์สังคมนิยม # 1 Robert Owen (1771-1858): Robert Owen เกิดที่ Newton ใน North Wales เขาต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ก็ยังคงอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติชีวประวัติการเดินทางและอื่น ๆ เมื่ออายุสิบเก้าปีเขาก็กลายเป็นนักปั่นมืออาชีพและสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ตอนอายุสามสิบเขากลายเป็นเจ้าของร่วมและผู้อำนวยการของ New Lanark Mills ในฐานะนายจ้างตัวอย่างเขาบังคับให้ทำงาน 12 ชั่วโมงแทน 17 ชั่วโมงและยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอายุ 10 ปีแล

รายได้ดุล: การกำหนดและการเปลี่ยนแปลง! การกำหนดรายได้ดุลยภาพ: เงื่อนไขแรกสำหรับระดับสมดุลของรายได้ (เอาท์พุท) จากสมการ (2) คือ Y = C + I + G รายได้ดุลยภาพ (Y) เป็นตัวแปรภายนอกที่จะพิจารณา องค์ประกอบอิสระของค่าใช้จ่าย I และ G เช่นเดียวกับ T เป็นตัวแปรภายนอกที่พิจารณาจากปัจจัยภายนอกโมเดล การบริโภคเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอิสระและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เกิดจากการกำหนดฟังก์ชั่นการบริโภค: C = a + bY d = a + bY - bT … (12) การแทนที่สมการ (9) จากการบริโภคเข้าสู่สภาวะสมดุล (2) เราสามารถแก้หา Y ̅ได้ : Y = C + I + G Y = a + bY - bT + I + G [จากสมการ (12)] Y - bY = a - bT + I + G Y (l - b) = a - bT + I + G Y̅

บทความต่อไปนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีค้นหาความยืดหยุ่นของรายได้จากอุปสงค์จากเส้นโค้งของ Engel Ernst Engel พัฒนาบนพื้นฐานของข้อมูลจริงกฎหมายการบริโภค กฎหมายของ Engel ระบุว่าเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารนั้นสูงเมื่อรายได้ของครอบครัวต่ำและในทางกลับกัน ดังแสดงในตารางที่ 1: จากตารางข้างต้นหากขนาดของรายได้สัมบูรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละของรายได้ที่ใช้ไปกับอาหารจะลดลง ในตารางด้านบนปรากฏว่าครอบครัวที่ร่ำรวย B กำลังใช้จ่ายมากกว่าอาหารตระกูล A อื่น ๆ แต่สัดส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายอาหารต่อรายได้รวมอยู่ในระดับต่ำในครอบครัว B เมื่อเทียบกับครอบครัว A ซึ่งค่อนข้างยากจน ดังนั้นความต้องการอาหารจึงเป็นรายได้ที่ไ

อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทวีคูณแบบไดนามิกในการลงทุนสุทธิของอุตสาหกรรม ในการปรับตัวที่แท้จริงของโลกเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนสุทธิต้องใช้เวลา ดังนั้นเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนสุทธิเราต้องทำตามเส้นทางของการเคลื่อนไหวจากสถานการณ์ดุลยภาพหนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่ง การไต่สวนในกระบวนการของการเคลื่อนไหวนั้นต้องการการรักษาปัญหาการเพิ่มทวีคูณในแง่ของการวิเคราะห์แบบไดนามิก กล่าวอีกนัยหนึ่งการวิเคราะห์การลงทุนเพียงครั้งเดียวสามารถขยายออกไปได้อย่างง่ายดายเพื่อครอบคลุมการวิเคราะห์ผลกระทบเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งเป็นการเปลี่ย

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับวิธีการลงทุนสามารถกำหนดในเศรษฐศาสตร์ การลงทุนเบื้องต้น: การลงทุนไม่เพียง แต่มีบทบาทสำคัญในโมเดล Keynesian แบบคงที่เท่านั้น แต่ยังอยู่ในโมเดลแบบไดนามิกของ Harrod และ Domar ที่วิเคราะห์แหล่งที่มาของการเติบโต ความผันผวนของการลงทุนอย่างที่ Samuelson และ Hicks ได้ชี้ให้เห็นทำให้เกิดวงจรธุรกิจหรือความผันผวนของรายได้ สิ่งสำคัญของการลงทุนคือความไม่มีเสถียรภาพ มันเป็นองค์ประกอบที่ผันผวนที่สุดของความต้องการรวมที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนสุทธิมีความผันผวนจากตัวเลขติดลบเป็นบวก ด้วยฟังก์ชั่นการใช้ที่เสถียรพอสมควรความผันผวนของการลงทุนทำให้เกิดความผันผวนในการบริโภคเช่นกัน การลดลงหรื

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรที่ใช้งานได้ หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่มีการจัดระเบียบงานบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะส่งคำแนะนำโดยตรงไปยังบุคลากรสายโดยไม่ต้องใช้เส้นทางสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ รูปแบบขององค์กรนี้ถูกคิดค้นโดย FW Taylor ซึ่งเป็นบิดาแห่งการจัดการทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ได้รับการพัฒนาจากความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในฝ่ายผลิตและจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือบุคลากรสายงาน หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในรูปแบบเดียวหรืออื่น ๆ มีอยู่ในข้อกังวลทางธุรกิจทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ด้านบน การแบ่งส่วน

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ มีขอบเขตการจัดการที่กว้างมาก ฟังก์ชั่นการจัดการแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ทุกองค์กรมีหน้าที่การจัดการที่แตกต่างกันที่จำเป็นสำหรับการวางแผนกิจกรรมองค์กรของทรัพยากรการจัดตั้งระบบการสื่อสารผู้นำและแรงจูงใจของคนและการควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร หน้าที่หลักของการจัดการคือ: - 1. การบริหารงานบุคคล 2. การจัดการด้านการเงิน 3. การจัดการการตลาด 4. การจัดการการผลิต 5. การจัดการการจัดซื้อ 6. การจัดการการพัฒนา 7. การจัดการบำรุงรักษา 8. การจัดการสำนักงาน 9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10. การจัดการต้นทุน 11. การจัดการบัญชี 12. การจัด

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายส่วนบุคคล การขายส่วนบุคคลหรือการขายของตัวเองเป็นกระบวนการ มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการและพนักงานขายต้องเข้าใจทุกขั้นตอนในกระบวนการเพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการระบุผู้ซื้อที่คาดหวังสร้างการติดต่อและความสัมพันธ์กับผู้ซื้อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ซื้อและแสดงให้เห็นถึงการใช้งานและผลประโยชน์ของมันทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยการคัดค้านจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ของการชำระเงินและในที่สุดก็ได้รับคำสั่งซื้อ กระบวนการขายเป็นชุดของกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อที่ประสบความสำเร็จและเริ่มสร้างค

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับคาร์ลเฮ็นริชมาร์กซ์: - 1. ประวัติความเป็นมาของคาร์ลเฮ็นมาร์กซ์ 2. อิทธิพลการแบ่งปันความคิดของมาร์กซ์ 3. ทฤษฎีวิกฤตการณ์ทุนนิยม 4. ลัทธิมาร์กซ์และคลาสสิก 5. ลักษณะของลัทธิมาร์กซ์ ชีวประวัติของ Karl Heinrich Marx: คาร์ลเฮ็นมาร์กซ์เกิดที่เทรียร์ในเยอรมนีในปีพ. ศ. 2361 ในครอบครัวชาวยิวชนชั้นกลาง ในช่วงวัยเด็กครอบครัวของเขาเปลี่ยนมาเป็นโปรเตสแ

ความหมายของการก่อตัวทุน : การสะสมทุนหมายถึงการเพิ่มสต็อกของทุนที่แท้จริงในประเทศ กล่าวอีกนัยหนึ่งการสะสมทุนเกี่ยวข้องกับการทำสินค้าทุนมากขึ้นเช่นเครื่องจักรเครื่องมือโรงงานอุปกรณ์ขนส่งวัสดุไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดใช้สำหรับการผลิตสินค้าในอนาคต สำหรับการเพิ่มเติมหุ้นของทุนการออมและการลงทุนเป็นสิ่งจำเป็น กระบวนการสร้างทุน : เพื่อสะสมสินค้าทุนการบริโภคในปัจจุบันจะต้องมีการเสียสละ ยิ่งประชาชนมีความเต็มใจที่จะละเว้นจากการบริโภคในปัจจุบันมากเท่าไหร่สังคมก็จะใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างทุนใหม่ หากสังคมบริโภคทุกอย่างที่ผลิตและประหยัดสิ่งใดความสามารถในการผลิตทางเศรษฐกิจในอนาคตจะลดลงเมื่ออุปกรณ์ทุนในปัจจุบันหมดไป ก

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการคิดต้นทุนมาตรฐานและการควบคุมงบประมาณ การควบคุมงบประมาณและการคิดต้นทุนมาตรฐานมีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการควบคุมต้นทุนโดยการกำหนดเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เทคนิคทั้งสองนี้มีความคล้ายคลึงกันในบางประเด็น แต่แตกต่างกันในแง่ของจุดอื่น การควบคุมงบประมาณเป็นระบบการวางแผนและควบคุมต้นทุน มันเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งงบประมาณการวัดประสิทธิภาพที่แท้จริงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่แท้จริงกับประสิทธิภาพของงบประมาณเพื่อพัฒนาส่วนเบี่ยงเบนและการวิเคราะห์สาเหตุของความแปรปรวนสำหรับขั้นตอนการแก้ไขที่เหมาะสม ดังนั้นการคิดต้นทุนมาตรฐานและการควบคุมงบประมาณจึงมีหลักการเดีย

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับ: - 1. คำจำกัดความของอุปทาน 2. อุปทาน ส่วนบุคคลและกฎหมายของอุปทาน 3. เส้นโค้งอุปทานของตลาด / เส้นอุปทานของอุตสาหกรรม 4. การ เปลี่ยนแปลงของปริมาณที่จัดหาและการเปลี่ยนแปลงในอุปทานหรือการเคลื่อนไหวตาม Supply Curve และ Shift ใน Supply Curve 5. ลักษณะเวลาของการจัดหา คำจำกัดความของอุปทาน: ในภาษาปกติการจัดหาสินค้าที่ดีหมายถึงปริมาณของสินค้าที่มีขายในตลาด แม้ว่าสินค้าจะถูกจัดจำ

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับประเภทของการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นหนึ่งในขั้นตอนการคัดเลือกพนักงาน มันเป็นเทคนิคการเลือกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากที่สุด ทุกขนาดขององค์กรใช้ 'สัมภาษณ์' โดยไม่คำนึงถึงลักษณะขนาดและประเภทขององค์กรเป็นเครื่องมือหรืออาวุธที่ดีที่สุดในการเลือกพนักงาน การสัมภาษณ์ไม่เพียง แต่เป็นการคัดเลือกพนักงานเท่านั้น มันจะดำเนินการสำหรับการจัดวางการให้คำปรึกษาการแยกการลงโทษทางวินัยและแม้แต่การยอมรับนักเรียนสำหรับการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ตามการสัมภาษณ์ของ McFarland การสัมภาษณ์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เข้าร่วม ทั้งสองเรียนรู้สิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต